Informer om planlagte events

I Region Midtjylland afholdes der hvert år mange arrangementer og begivenheder, som samler mange mennesker. Det kan øge behovet for akut assistance, ligesom det kan give trafikale udfordringer, som kan påvirke ambulancernes muligheder for at nå frem.

Som arrangør er det derfor din opgave at informere Præhospitalet i Region Midtjylland om dit event. Det er med til at sikre, at vi kan yde den mest optimale støtte til borgerne i regionen.

Det er arrangørens ansvar at stille den nødvendige sikkerhed til rådighed for arrangementet, herunder vurdering af behov for internt førstehjælpsberedskab.

Som arrangør skal du underrette Præhospitalet i Region Midtjylland om følgende typer af arrangementer og events:

  • Koncerter, festivaler, byfester og markeder
  • Sportsevents som f.eks. cykelløb, motionsløb, arrangementer til vands mv.
  • Motorløb iht. gældende bekendtgørelse nr. 659 af 11/6-2010
  • Arrangementer med vejafspærringer, omkørsler eller andre trafikale forhindringer.

Præhospitalet afsætter ikke særlige enheder til konkrete arrangementer, men vi er forpligtet til at kunne håndtere behov for akut sundhedsfaglig hjælp, også under store og små begivenheder i Region Midtjylland. ­­ 

Læs Politiets vejledninger om events

Anmeld events

Du skal kontakte os senest 14 arbejdsdage før dit arrangement, og meget gerne tidligere.

Udfyld skema

Send skema til os