Klage over afgørelse

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen eller erstatningens størrelse, kan du klage til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Klag over afgørelse fra Patienterstatningen

Når der sker noget, som ikke skulle være sket

Som patient eller pårørende har du tre muligheder, hvis du oplever, at der er sket noget ved dit møde med sundhedsvæsenet, som ikke skulle være sket:

  • Du kan rapportere en utilsigtet hændelse
  • Du kan klage
  • Du kan søge erstatning

Læs om utilsigtede hændelser på stps.dk.

Meld en utilsigtet hændelse

Lokal dialog ved klage

Når du klager til Styrelsen for Patientklager over den sundhedsfaglige behandling, bliver du i klageskemaet tilbudt en dialog.

Læs om muligheder for lokal dialog, fx med afdelingsledelse, på stpk.dk.

Læs om bisidderordningen hos danskepatienter.dk.