Søg job

Præhospitalet tager sig af alvorligt syge eller tilskadekomne patienter, fra der er ringet 1-1-2 og til patienten er færdigbehandlet på stedet eller modtaget på et hospital.

Vi søger løbende nye medarbejdere til ambulancer og akutlægebiler.

Se ledige jobs

Job i bestemt geografisk område

Hvis du er interesseret i jobmuligheder i et bestemt geografisk område, er du velkommen til at kontakte driftslederen for de relevante baser direkte. 

Om Præhospitalet

Fakta om præhospitalet

Præhospitalet driver 42 af regionens 70 ambulancer samt 10 akutlægebiler og 5 sygetransportbiler. Falck driver 28 ambulancer og de resterende sygetransportbiler. 

Læs mere om alle præhospitalets områder

Løn og overenskomst

Som ambulancemedarbejder i Region Midtjylland bliver du ansat efter overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og FOA. 

Din løn vil være sammensat af en grundløn og en række individuelle tillæg, fx

  • anciennitetstillæg
  • ulempe-/forskudttidstillæg
  • tillæg for rådighedsvagter
  • betaling for evt. overarbejde

Vagtformer

I FOA overenskomsten er der fokus på at undgå for høj vagtbelastning. Derfor er der kun 87 døgnvagter pr. år.

Se FOAs overenskomst for ambulancepersonale

Din pensionsindbetaling

Som ansat i Region Midtjylland får du 14 % af din løn som fuld arbejdsgiverbetalt pension. Pensionsselskabet er bestemt af overenskomsten og indbetales for regionalt ansatte til Pen-Sam-Liv. Har du spørgsmål vedrørende pension kan du kontakte FOA

 

Kontakt en regional funktionsleder

Område Vest

Kenneth Snogdal Jørgensen

Telefon: 9243 6432

Kennjo@rm.dk

 

Område Aarhus N

Ronni Sander

Telefon: 2977 8847

Ronni.Sander@rm.dk

 

Område Djursland

Nada Nikolic

Telefon: 5115 5753

nada.nikolic@rm.dk

Område Horsens

Sammy Kristensen

Telefon: 2131 1292

Sammy.Kristensen@rm.dk

Område Aarhus C

Morten Herlev

Telefon: 5115 2151

morten.herlev@ph.rm.dk

Område Skanderborg

Astrid Lerbech Pedersen

Telefon: 5146 3130

ASTRPE@rm.dk

Område Silkeborg

Mie Blak Munk

Telefon: 24 42 30 85

mieblamu@rm.dk

Område Randers

Mikkel Frost Frøkjær

Telefon: 30 69 91 09

MikkelFrost.Frokjaer@ph.rm.dk

Område Midt

Pt. ledig

Kontakt os

Kontakt ambulancer og akutlægebil

Cheflæge

Allan Bach
7841 4939
allbac@rm.dk

Ambulancechef

Jan Kjær Madsen
4033 6240
Jmadse@rm.dk

Regional driftsleder

Se og kontakt en regional driftsleder