Hvem er vi?

Præhospitalet har blandt andet ansvaret for at yde sundhedsfaglig hjælp til borgere, der ringer 1-1-2. Vi har også ansvaret for kørselshjælp til borgere, som har brug for at blive kørt til og fra behandling. Siden 1. marts 2024 har vi også drevet Lægevagtens Natberedskab.

Præhospitalet driver 42 af regionens 70 ambulancer, mens Falck og Samsø Redningskorps driver de resterende. Præhospitalet driver også regionens  akutlægebiler. 

Falck driver hovedparten af regionens sygetransportbiler, mens 5 sygetransportbiler drives af Præhospitalet.

Medarbejdere

Præhospitalet har cirka 900 fastansatte medarbejdere, hvoraf en stor del er medarbejdere i ambulancerne. Derudover har vi omkring 200 konsulentansatte speciallæger, der arbejder som akutbilslæger og i vores AMK-vagtcentral.

Præhospitalets ledelse

Præhospitalet ledes af en præhospital direktør og en lægefaglig direktør. Begge refererer til Region Midtjyllands direktion.

Præhospitalets ledelse

Samarbejder om opgaverne

Vores opgaver løses i samarbejde med regionens hospitaler, praktiserende læger, vagtlæger, kommuner, politi, Brand & Redning samt øvrige beredskabsmyndigheder.

Vi samarbejder tæt med private leverandører om ambulancedrift, kørsel med liggende patienter, akutlægehelikopter samt kørsel med siddende patienter.

  • Ambulancefirmaerne Falck Danmark og Samsø Redningskorps
  • Midttrafik (siddende patientkørsel)
  • Helikopterfirmaet Norsk Luftambulanse 

Vision, mission og værdier

Vision

Præhospitalet skal sikre rette hjælp i rette tid til alle patienter. Gennem en respektfuld behandling af patienterne sikrer vi et sammenhængende behandlingsforløb.

Mission

Præhospitalet skal være en integreret del af patientbehandlingen i Region Midtjylland. 

Værdier

I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på tre grundlæggende værdier:

  • Dialog
  • Dygtighed
  • Dristighed