Ambulancepersonale oplever ofte potentielt traumatiske begivenheder i arbejdet. Det gør dem særligt udsatte over for psykiske belastningsreaktioner som blandt andet PTSD, depression og stress.

Det skal et nyt ph.d.-projekt forebygge. Det sker ved at udvikle og teste et E-læringsprogram, som kan øge trivslen og forebygge psykisk belastning hos ambulancepersonale.

- Betydningen for både den enkelte ambulancemedarbejder og for den samlede ambulancetjeneste i Danmark er stor, da kun 28 procent af folk vender tilbage på job, hvis de har udviklet PTSD i forbindelse med arbejdet. Samtidig kan de også udvikle omsorgstræthed, som gør det sværere for dem at løse deres opgaver, siger ph.d.-studerende Mads Lillethorup Person.

Ikke traumerne

Som en del af projektet er Mads Lillethorup Persson gået i gang med at observere og interviewe ambulancefolkene i Region Midt for at finde ud af, hvad de døjer med og har brug for. Og det tegner faktisk allerede til at blive lidt af en øjenåbner.

- Umiddelbart virker det til, at det ikke er de store ulykker, der udløser det mentale pres. De er nemlig meget fagligt dygtige og gode til at håndtere netop den type situationer, siger Mads Lillethorup Persson.

- I stedet kunne det tyde på, at det bliver udløst af relativt små ting og lavpraktiske udfordringer, hvor de oplever, at de kommer til kort. For eksempel svære samtaler med pårørende eller mindre ting. Men de er klart mere sårbare over for de her stressreaktioner, fordi de belastes af de relativt mange traumatiske hændelser i løbet af deres arbejdsliv.

Ny e-læring

Det er endnu uvist, hvordan den endelige E-læringsløsning kommer til at se ud. Inden da skal Mads Lillethorup Persson i løbet af 2024 rundt på en række af regionens baser for at få et større indblik i ambulancepersonalets arbejdsliv.

- Det bliver formentligt noget, som hjælper med at italesætte de traumatiske hændelser og mindre udfordringer, som samlet set er med til at gøre det hårdt at være ambulancepersonale, siger Mads Lillethorup Persson.

Projektet starter til februar med finansiering fra Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, Præhospitalets Forskningspulje og Forskning & Udvikling.