For få uger siden blev dele af Jylland ramt af en snestorm, som gjorde det svært for ambulancerne at nå patienterne. Præhospitalet i Region Midtjylland havde som altid fokus på at nå ud til alle kritisk syge borgere, fortæller cheflæge Niels-Christian Emmertsen.

Da store dele af Danmark blev indhyllet i sne og is i starten af januar, blev det voldsomme snevejr især en udfordring for den regionale ambulancetjeneste, da det pludseligt var vanskeligt at nå ud til patienterne.

En opgave, som Præhospitalet i Region Midtjylland lykkes med gennem hele forløbet.

- Vores fokus var overordnet under hele snestormen de akutte patienter. Vi skulle ud til alle kritisk syge, uanset hvor de var – og det kom vi, siger cheflæge i AMK-vagtcentralen Niels-Christian Emmertsen.

Snevarsel fra DMI

Da DMI tirsdag den 2. januar varsler store mængder sne om onsdagen, begynder samarbejdet på tværs af myndighederne for at skabe det bedst mulige overblik over regionen. Det foregår blandt andet i politikredsenes lokale beredskabsstabe, som også koordinerer indsatsen i hele regionen.

Selvom Præhospitalet løbende forbereder sig på kritiske hændelser i form af øvelser og opdatering af retningslinjer, er det ikke til at vide, hvor stormen vil ramme og hvor hårdt.

- De fleste krisesituationer er unikke, og det er tretten år siden, at vi har set noget lignende. Derfor skal vi hele tiden tage stilling til, hvordan vi løser udfordringerne. For eksempel hvor vi skal placerer ekstra køretøjer og mandskaber, siger Niels-Christian Emmertsen.

Værst i Østjylland

Onsdag viser det sig, at snestormen er værst i Østjylland og omkring Viborg. Det aftales derfor med Politi og Forsvaret, at syv af Forsvarets terrængående Piranha-ambulancer skal placeres på forskellige ambulancebaser. Der indsættes også såkaldte fleksible indsatskøretøjer, som kan bedre kan køre i det vanskelige vejr.

- Forsvarets og Hjemmeværnets terrængående køretøjer har spillet en vigtig rolle i mange situationer, hvor ambulancerne ikke kunne nå frem. Blandt andet i forhold til kritiske hjertepatienter, livsvigtige operationer og fødende kvinder, siger Niels-Christian Emmertsen.

Præhospitalet indkalder også en beredskabslæge, som skal styre de akutte indlæggelser og udskrivelser fra regionens sygehuse. Det gør det muligt at skabe en fælles forståelse på tværs af regionen og bruge ressourcerne bedst muligt.

Situationen skaber også nye arbejdsgange og samarbejdspartnere. For eksempel sættes akutlægehelikopteren særligt ind på det snedækkede Djursland, ligesom den også flyver med livskritisk medicin til Gødstrup.

To døgn i is og sne

I løbet af den følgende weekend forsvinder sne og is i stigende grad fra de jyske veje. Tilbage står især to hæsblæsende døgn, som testede system og samarbejdsrelationer på nye måder.

Nu er opgaven at lære mest muligt af erfaringerne og bruge den nye viden i uddannelser, retningslinjer og kommende situationer. Derfor evalueres krisehåndteringen både internt og med de andre myndigheder, som Præhospitalet har arbejdet sammen med.

- Allerede nu vil jeg dog godt rose medarbejderne, som virkelig leverede en ekstraordinær og samlet indsats. Mange tog en ekstra tørn for at sikre sig, at vi havde mandskab nok, ligesom mange har skulle løse opgaver på nye måder. Det kan vi godt være stolte af, siger Niels-Christian Emmertsen.