Onsdag eftermiddag den 15. marts inviterer Præhospitalet regionens praktiserende læger og deres personale indenfor i ambulancen og AMK-vagtcentralen. Fyraftensarrangementet foregår i Aarhus og skal styrke samarbejdet på tværs.

Præhospitalet har i det daglige et tæt samarbejde med almen praksis. De praktiserende læger har fx en særlig telefonlinje til AMK-vagtcentralen, som de kalder op på, når de har brug for en ambulance til en af deres patienter. Omvendt sender Præhospitalet epikriser til de praktiserende læger, når de har tilset og behandlet en af lægens patienter.

Et kig ind i maskinrummet
Præhospitalet har derfor valgt at tilbyde de praktiserende læger et dybere indblik i, hvordan der arbejdes i både AMK-vagtcentralen og ambulancerne. Arrangementet giver mulighed for at møde nogle af de sundhedsfaglige medarbejdere, som visiterer til ambulancerne. Der bliver også mulighed for at kigge ind i blandt andet en ambulance og en sygetransport og høre om, hvordan vi i dag kan undersøge og behandle patienten præhospitalt. Cheflæge ved AMK-vagtcentralen Niels Christian Emmertsen og cheflæge for Ambulancer og akutlægebiler Allan Bach vil være til stede og holder korte oplæg om den præhospitale indsats.

- Vi fik meget positiv feedback på et lignende arrangement, som vi holdt for første gang i efteråret 2022 og oplever, at det gør en forskel, at vi får mere viden og indsigt i hinandens arbejdsområder og –vilkår. Det er med til at sikre endnu bedre patientforløb og kommer dermed også patienterne til gavn. Derfor gentager vi nu succesen, siger Niels Christian Emmertsen, som samtidig melder, at der er planer om et tilsvarende fyraftensarrangement i den vestlige del af regionen til efteråret.

Tilmeld dig
Se invitation til arrangementet og tilmeld dig gerne, hvis du arbejder i almen praksis i Region Midtjylland.

Arrangementet foregår onsdag den 15. marts 2023, kl. 16.45 – 20.00.
Mødested er: Kantinen, Olof Palmes Allé 34, 8200 Aarhus N.

Tilmeld dig senest den 8. marts 2023 til: MarieBrandhoj.Wiuff@ph.rm.dk. Der er max 40 pladser.

Hent invitation til evt. ophængning i praksis.