Hent program for Dansk Præhospitalt Forskningssymposium 2023. 

Tilmeld dig Dansk Præhospitalt Forskningssymposium 2023.

Præhospitalet, Region Midtjylland har fornøjelsen af sammen med de øvrige regioner at invitere til det første nationale præhospitale forskningssymposium. Det foregår torsdag den 20. april i Aarhus.

På symposiet stiller vi skarpt på aktuel præhospital forskning med en række emner, som spænder fra 'Mental Robusthed' over 'Præhospital hjerteforskning' til 'Anvendelse af nye præhospitale teknologier'. Der vil være oplæg, paneldebat og flashtalks med forskere fra hele landet. Der vil også være posterwalks, hvor en bred vifte af aktuelle projekter præsenteres og der vil være gode muligheder for at netværke på kryds og tværs. Keynote speaker er overlæge, dr. med. professor Benedict Kjærgaard fra Aalborg Sygehus, som er landets førende specialist i at behandle nedkølede patienter med hjertestop, som f.eks. kan opstå ved drukneulykker.

Nationalt symposium sikrer videndeling
Præhospitalet, Region Midtjylland, har i en årrække afviklet præhospitale forskningssymposier og er vært for Dansk Præhospitalt Forskningssymposium.

Forskningsleder Ulla Væggemose fra Præhospitalet glæder sig over, at regionerne nu løfter forskningssymposiet til nationalt niveau, og dermed sikrer endnu bedre videndeling til gavn for patienterne.

- Det er en stor fornøjelse for os at invitere til dette første fælles nationale forskningssymposium, hvor vi på tværs af regionerne præsenterer bredden af den aktuelle præhospitale forskning. Udviklingen i den akutte hjælp drives blandt andet frem af de mange gode forsknings- og udviklingsprojekter, som hele tiden skaber nye og bedre muligheder for at hjælpe kritisk syge eller alvorligt tilskadekomne patienter i det akutte sundhedsvæsen.

Alle regionernes præhospitale forskningsenheder og Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning har deltaget i planlægning af indholdet. Værtsskabet vil fremover gå på tur i regionerne.

Dansk Præhospitalt Forskningssymposium 2023 er med støtte fra TrygFonden.

Indsend abstracts
Med det sigte at præsentere mest muligt af den igangværende præhospitale forskning indeholder symposiet også en posterpræsentation. Vi opfordrer derfor til at indsende abstracts til posterpræsentation, posterwalk eller flashtalk, og der vil blive afholdt en konkurrence, hvor der uddeles præmier.

Læs mere om, hvordan du indsender abstracts. 

Praktisk information
Forskningssymposiet afholdes torsdag den 20. april kl. kl. 9.30-17.00, Stakladen, Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 3, 8000 Aarhus C.

Det koster 250 kr. at deltage fysisk og frist for tilmelding er 13. april.

Det er også muligt at deltage virtuelt via zoom, hvilket er gratis.


Tilmeld dig og se guide til virtuel deltagelse via dette link på Plan2 Learn.