Præhospitalet styrker nu relationerne til beredskabspræsterne. De indgår som en del af beredskabet, når de store ulykker sker.

Af og til rammes vi af store ulykker og katastrofer i Danmark. Når det sker, er beredskabet klar til at rykke ud, og vi ser blandt andet læger, redningsfolk og politi ved og omkring ulykkesstedet. De er ofte meget synlige, men beredskabet består også af en række måske mindre synlige fagpersoner, som for eksempel psykologer og præster.

I Region Midtjylland er der lige nu i alt otte beredskabspræster. Annette Vinter Hedensted er ledende beredskabspræst i regionen, og Natalia Packert Andresen er kontaktpræst for Midt- og Vestjyllands Politi. De har begge taget kurser, der klæder dem ekstra godt på til at deltage i beredskaberne, når katastroferne sker. Derudover trækker de på de erfaringer, de har gjort sig som sognepræster, hvor de jævnligt møder folk i krise.

- I krisesituationer er vores opgave først og fremme at være til stede som dem, der kan lytte og rumme alle følelser – også afmagten, forklarer Annette Vinter Hedensted om opgaven.

Det er discipliner, som præster kender fra deres daglige virke, hvor de ofte møder folk i personlige kriser. Alligevel kan det være lidt noget andet, når man bliver kaldt ud på grund af for eksempel store brande eller voldsomme ulykker.

- Vi taler med dem, der er på stedet og hjælper med at finde ud af, hvad de har brug for. Og mange bliver faktisk overraskede over, hvor meget de kan bruge præsterne til i de situationer, fortæller Natalia Packert Andresen.

Troen ikke afgørende

Præsterne oplever for eksempel, at dem, de taler med, siger "jeg er jo ikke rigtigt troende" eller "jeg går jo ikke så meget i kirke", men det har ingen betydning, når præsterne rykker ud til krisesituationerne.

- Folk bliver overraskede over, hvor meget det hjælper dem at snakke, og nogle har faktisk svært ved at forstå, at det er gratis at bruge os, ligesom andre bliver lettede over, der ikke føres journaler, forklarer Annette Vinter Hedensted, der er meget bevidst om, at de er en del af et stort hele.

- På stedet er der et stærk samarbejde; vi bruger hinanden, når det gælder, og vi er bevidste om vores begrænsninger.

Det betyder også, at der er nødvendigt med et stærkt samspil med de øvrige aktører i den akutte situation – for eksempel medarbejdere fra Præhospitalet og de krisepsykologer, der bliver tilkaldt.

De lokale præster

Når de store ulykker sker, kan politiet ringe efter beredskabspræsterne, som træder til i den aktuelle situation. Kriser slipper dog ikke bare lige taget i mennesker, der har oplevet noget voldsomt, og derfor vil beredskabspræsterne i nogle tilfælde følge flere af de involverede gennem længere tid. Ofte ser de dog som en fordel for alle, hvis de får etableret et samarbejde med de berørtes lokale sognepræster, eller personer fra andre religiøse trossamfund, hvis det er ønsket.

- Vi arbejder med sjælesorg og har erfaringer med sorgreaktioner i vores daglige virke. Derfor vil vi også kunne se, hvis der bliver behov for eksempelvis sundhedsfaglige kompetencer, og vi kan hjælpe med at formidle kontakt til psykologer, psykiatere og læger, forklarer Natalia Packert Andresen.

Det er Sundhedsberedskabet i Præhospitalet, der sikrer, at det samlede sundhedsvæsen er klar, når der sker større ulykker i Region Midtjylland. Det kræver gode relationer hele vejen rundt – og derfor er kontakten til beredskabspræsterne nu også styrket.