Krigen lægger pres på de ukrainske hospitaler, og der er en risiko for, at landets sundhedsvæsen kan bryde sammen. De danske regioner er klar til at modtage akutte patienter med kort varsel. Modtagelse og fordeling på danske hospitaler bliver styret fra Region Midtjyllands Præhospital i Aarhus.

Krigen i Ukraine kan presse landets sundhedsvæsen så voldsomt, at det risikerer at kollapse. Sker det, får Ukraine akut behov for international assistance til behandling af såvel krigens ofre som patienter, der skal behandles for mere almindelige sygdomme.

Domino-effekt kan føre patienter til Danmark

Falder Ukraines almindelige sundhedsvæsen sammen, kan også sundhedsvæsenet i nabolandene komme under voldsomt pres.

- Presset på sundhedsvæsenet i Ukraine vil kunne sprede sig som en dominoeffekt fra land til land, og det er den situation, vi sammen med de andre danske regioner og myndigheder har forberedt os på at håndtere, forklarer regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Bedst egnede danske hospital

I Region Midtjyllands Præhospital har lægefaglig direktør Palle Juelsgaard ansvaret for, at den danske del af evakueringen og efterfølgende behandling kan ske så gnidningsfrit som muligt.

- Skal en patient evakueres fra Ukraine-området, bliver det bl.a. vores opgave at finde frem til, hvilket dansk hospital, der bedst kan behandle skaden, hvem der har plads og så naturligvis sikre, at hospitalet er klar til at modtage patienten, forklarer Palle Juelsgaard.

Sikkert beredskab i Danmark

Regionernes AMK-vagtcentraler har aftalt tæt samarbejde for sikre både smidige processer og praktisk fleksibilitet.

Region Midtjylland har koordinerings-opgaven de første tre måneder, det vil sige til og med maj 2022. Herefter går opgaven videre på skift mellem de øvrige regioner.

Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768
  • Lægefaglig direktør, Præhospitalet, Palle Juelsgaard, tlf. 2026 6461

Link

Bliv klogere på opgaverne i AMK-vagtcentralen.