03.01.2022

Det danske akutberedskab har med 1188 udrykninger med ambulancer, akutlægebiler, akutbiler og akutlægehelikopter overordnet set haft et mere travlt nytår end sædvanligt.

Tal fra landets fem regioner er indsamlet af Region Hovedstadens AMK-Vagtcentral, og her lyder meldingen, at den samlede travlhed har ligget inden for normalen, om end lidt højere end sidste år.
Tallene er opsamlet fra kl. 18.00 nytårsaften og frem til 06.00 nytårsmorgen.

1188 udrykninger på landsplan

Der blev 1442 gange ringet 1-1-2, hvor det har handlet om akut sygdom eller tilskadekomst. Det er flere end sidste år, hvor 1045 ringede 1-1-2.

Det udløste 1184 udrykninger med ambulancer, akutlægebiler og akutbiler. Det er flere end sidste år, hvor der var 875 kørsler. Akutlægehelikopterne var med 4 flyvninger i luften flere gange end sidste år, hvor akutlægehelikopterne havde 2 flyvninger. Så i alt var der 1188 udrykninger fra klokken 18.00 til 06.00.

På landsplan melder Region Hovedstadens AMK-Vagtcentral desuden om 44 udrykninger, som de fem AMK-Vagtcentraler har vurderet til at være på grund af fyrværkeri. Dermed er der her tale om en lille stigning i forhold til sidste år, hvor tallet var på 36.

Af de 44 fyrværkeri-relaterede udrykninger er der 14 udrykninger til øjenskader og 16 udrykninger til håndskader. Sidste år var der henholdsvis 12 udrykninger til øjenskader og 22 udrykninger til håndskader.

På en nytårsaften er der cirka fire gange flere opkald til 1-1-2 om skader og sygdom, sammenlignet med en almindelig dag. Hovedparten af 1-1-2 opkaldene bliver typisk modtaget i tiden efter midnat.

Det er AMK-Vagtcentralerne (AMK står for Akut Medicinsk Koordinering), der modtager alle sundhedsrelaterede opkald, som viderestilles fra politiets alarmcentral, og i Region Hovedstaden ligeledes fra alarmcentralen hos Hovedstadens Beredskab.

På AMK-Vagtcentralerne sidder sundhedsfagligt personale, der modtager, vurderer og prioriterer de mange opkald. Ved nogle af opkaldene er der alene behov for råd og vejledning og ikke nødvendigvis en udrykningskørsel med ambulance.

Tal for nytårsnat 2021/22 – på landsplan og pr. region

112-opkald og udrykninger til sygdom og skader, heraf formodede fyrværkeriskader, i hele landet og de enkelte regioner.

Danmark

112-opkald:1442
Udrykninger:1184
- Heraf ambulance:1018
- Heraf lægebil:131
- Heraf akutbil:35
Fyrværkeri-relaterede udrykninger:
- Heraf øjenskade:14
- Heraf håndskader:16

Akutlægehelikopterne

Flyvninger i alt:
3 flyvninger i Region Hovedstaden
1 flyvninger i Region Syddanmark

Region Midtjylland

112-opkald:238
Udrykninger:161
- Heraf ambulance:127
- Heraf lægebil:34
- Heraf akutbil:0
Fyrværkeri-relaterede udrykninger:
- heraf øjenskade:1
- heraf håndskader:5

Region Nordjylland

112-opkald:134
Udrykninger:116
- Heraf ambulance:83
- Heraf lægebil:22
- Heraf akutbil:11
Fyrværkeri-relaterede udrykninger:
- Heraf øjenskade:1
- Heraf håndskader:1

Region Syddanmark

112-opkald:273
Udrykninger:262
- Heraf ambulance:230
- Heraf lægebil:26
- Heraf akutbil:6
Fyrværkeri-relaterede udrykninger:
- Heraf øjenskade:1
- Heraf håndskader:0

Region Hovedstaden

112-opkald:517
Udrykninger:458
- Heraf ambulance:414
- Heraf lægebil:44
- Heraf akutbil:0
Fyrværkeri-relaterede udrykninger:
- Heraf øjenskade:6
- Heraf håndskader:7

Region Sjælland

112-opkald:280
Udrykninger:187
- Heraf ambulance:164
- Heraf lægebil:5
- Heraf akutbil:18
Fyrværkeri-relaterede udrykninger:
- Heraf øjenskade:5
- Heraf håndskader:3


Kontaktoplysninger for pressen

• Region Midtjylland, præhospital direktør Henning Voss, tlf. 2155 2916, eller pressevagten tlf. 7841 0666
• Region Sjælland, Chefvagten, Præhospitalt Center, 70 26 00 08, amk-regsj@regionsjaelland.dk, eller pressevagten, 57 87 50
• Region Hovedstaden, pressevagten, 70 20 95 88
• Region Nordjylland, Kenneth Lübcke, enhedschef i Den Præhospitale Virksomhed, Region Nordjylland: k.lubcke@rn.dk, tlf: 97 66 21 08
• Region Syddanmark, presserådgiver Carsten Bruun, 20 26 33 92

• Kontakt for mere detaljerede oplysninger om fyrværkeriskader:
Ulykkes Analyse Gruppen, OUH,Overlæge Jens Lauritsen, 65 41 22 83