Sundhedsberedskabet i Præhospitalet har netop afholdt en temadag for regionens beredskabsgruppe, hvor der er deltagere fra alle regionens akuthospitaler.

Temadagen var et nyudviklet fagligt pitstop mellem årets øvelses- og træningsaktivitet, fortæller beredskabskonsulent Jurgen Bender og siger:

- Målet med dagen var ikke kun at øge fokus på CBRNE-hændelser. Det handlede i høj grad også om at styrke samarbejdet med og forståelsen for de mange andre myndigheder og sektorer, som vi samarbejder med. Omdrejningspunktet for dagen var derfor involvering og opbygning af relationer. 

CBRN - hvad dækker bogstaverne over?

CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear & Explosives) er en af de fire typer hændelser, som Region Midtjylland har særlig fokus på i sin beredskabsplan, som  Sundhedsberedskabet har ansvaret for at opdatere hvert fjerde år.

Dagen blev afholdt hos Beredskabsstyrelsen i Herning. Der var indslag fra såvel Beredskabsstyrelsen som Politi, Brand og Præhospitalet samt demonstration af forskellige rensefaciliteter og kemiske/biologiske-beredskaber.


Isolationsenhed til transport af patienter

Sundhedsberedskabet demonstrerede fx Præhospitalets EpiShuttler, som er en isolationsenhed, der er indkøbt specifikt til at håndtere og transportere højinfektiøse patienter.  EpiShuttleren spillede blandt andet en vigtig rolle i det samarbejde, som blev etableret mellem Præhospitalet i Region Midtjylland og Forsvaret, om afhentning af COVID-patienter fra danske øer i Forsvarets SAR helikopter.

Der var stor tilslutning til temadagen fra de deltagende myndigheder og enighed om også fremover at planlægge og afholde denne type tema- og netværksdage.