præhospital visitationsenhed.jpg

Henover påsken kan det være en enkelt paramediciner, der kigger ud til de patienter i Herning-området, der ikke har akut brug for hjælp. Præhospitalet flytter deres nye præhospitale visitationsenhed til området for at mindske presset på både ambulancer og det nye hospital.

Der er i øjeblikket ekstraordinært travlt på akutmodtagelsen i Gødstrup, og derfor flytter Præhospitalet nu deres nye præhospitale visitationsenhed til området. Den har kørt en måned i Aarhus-området, og nu man vil man se, om de gode resultater her fra også kan skabes i Herning, hvor der er akut brug for det.

- I løbet af den første måned har vi færdigbehandlet 38 procent af patienterne på stedet fremfor at køre dem på hospitalet, som oprindeligt tænkt. Det betyder, at der er en væsentlig andel af patienterne, der slipper for en tur på hospitalet, og hospitalet får ikke patienter ind, som ikke reelt har brug for hospitalshjælp, fortæller lægefaglig direktør i Præhospitalet, Palle Juelsgaard.

Den præhospitale visitationsenhed består af en paramediciner i en personbil fyldt med meget af det samme udstyr, som ambulancerne kører rundt med – men altså uden plads til patienter. Paramedicineren tager ud til de patienter, som har ringet 1-1-2 – men som ikke nødvendigvis har brug for en ambulance.

- Har du akut brug for en ambulance, sender vi naturligvis straks en ambulance. Men vi ved, at mange af dem, der ringer 1-1-2, ikke altid har brug for en ambulance eller for en indlæggelse. Det kan vores paramedicinere vurdere ude hos patienterne, og på den måde kan vi i højere grad vælge de rigtige løsninger for både patienterne, hospitalerne og ambulancerne, siger Palle Juelsgaard.

Ud over forventningen om at kunne reducere antallet af patienter, der kommer unødigt på hospitalet, ønsker man også at holde flest mulige ambulancer klar til kørsel til akutte patienter. Også her hjælper den præhospitale visitationsenhed.

- Skal patienterne på hospitalet, er det ikke altid, at ambulancen er den bedste løsning. Det kan være, at en siddende befordring, en taxa eller måske en sygetransport er en lige så god mulighed – det er igen paramedicineren, der vurderer det. Det vigtige er, at vi hele tiden sikrer, at vi bruger ambulancer rigtigt, så de er klar til dem, der for alvor har brug for det, siger Palle Juelsgaard.

Den præhospitale visitationsenhed vil køre i dagtimerne i Herning-området fra lørdag den 9. april.

 

Fakta om pilotprojektet

Den præhospitale visitationsenhed vil køre til patienter, der ikke kræver akut behandling.
Er enheden den nærmeste til for eksempel et hjertestop, vil den dog køre hertil – samtidig med, at der bliver sendt en ambulance samt akutlægebil og eventuelt akutlægehelikopter til stedet. Derfor er paramedicinerens bil også udstyret med udrykningsudstyr (blå blink og sirener).

Det er ikke muligt at transportere patienter i den præhospitale visitationsenhed – i de tilfælde der er behov for få en patient til hospitalet, vil paramedicineren bestille det relevante køretøj (for eksempel sygetransport, siddende transport eller en ambulance).

Paramedicineren vil løbende drøfte patienter med Præhospitalets vagthavende læge. Lægen er enhver tid tilgængelig for både paramedicineren i den præhospitale visitationsenhed og for medarbejderne i ambulancerne.

Den præhospitale visitationsenhed kører primært i Aarhusområdet i prøveperioden i alle ugens dage fra kl. 7-19.

Seks paramedicinere indgår i ordningen – alle seks indgår også i den almindelige ambulancedrift.

Projektet begyndte 1. marts 2022.