Ambulancepersonale på vej til covid patient_Pressefoto.jpg

Fotograf: Hans Christian Strickert

07.04.22

Da den første covid-19 bølge rullede ind over Danmark undersøgte Præhospitalet i Region Midtjylland, om en såkaldt 'stoletest' kunne hjælpe ambulancepersonalet med at vurdere om patienter var i risiko for et alvorligt forløb. Resultaterne er netop blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift BMC Emergency Medicine.

Præhospitale akutlæger og ambulancepersonale var i starten af covid-19 pandemien blandt de første, der mødte patienter med symptomer på covid. På det tidspunkt var det en helt ukendt sygdom med nogle overraskende sygdomsforløb. Derfor var det en udfordring at vurdere, hvilke patienter, der med fordel kunne blive hjemme og hvilke, der var i risiko for at udvikle alvorlig sygdom og burde indlægges med det samme.

Som et ekstra værktøj til at identificere hvilke patienter, der kunne undgå at blive indlagt, valgte Præhospitalet med inspiration fra det italienske sundhedsvæsen at udføre en særlig belastningstest, kaldet 'stoletesten' med patienterne.

Ambulancepersonale hjalp med forskningen

Samtidig blev der sat et forskningsprojekt i gang, hvor Præhospitalets afdeling for Forskning og Udvikling systematisk fulgte op på indførsel af testen. Formålet var at undersøge, om den relativt simple test kunne være med til at kvalificere beslutningen om, hvorvidt patienten kunne blive hjemme eller skulle indlægges.

Resultaterne viser nu, at belastningstesten under covid-19 kunne bidrage til at identificere patienter, der ville have gavn af at blive indlagt på hospitalet. Stoletesten bruges dog ikke længere i ambulancerne, da der nu er mere viden om covid-19 forløb og de almindelige undersøgelser er fuldt tilstrækkelige.

- Det var en ekstra opgave, som ambulancepersonalet tog på sig i en travl periode. De bidrog både med at udføre testen og samle data ind til forskning. Resultaterne er ikke entydige, men vi har fået ny og inspirerende viden om mulige potentialer i at bruge den slags enkle test i det akutte forløb, fortæller forskningsleder Ulla Væggemose, som er imponeret over, at det lykkedes at få projektet i gang på ganske kort tid.

Stoletesten gav ekstra patientsikkerhed

Belastningstesten er en 1 minuts øvelse, hvor patienten skal rejse sig fra en stol og sætte sig igen så mange gange som muligt. Antallet af gange patienten kan rejse og sætte sig giver, sammen med målingen af iltniveauet i blodet, et billede af, om patienten var i risiko for et alvorligt forløb og derfor skulle køres til hospitalet.

- Covid-19 var dengang helt ukendt farvand, og der var eksempler på, at patienter med relativt svage symptomer, alligevel fik alvorlige forløb. Derfor supplerede vi de normale undersøgelser med denne særlige belastningstest, for at få ekstra sikkerhed i vores vurdering af patienten, fortæller cheflæge i Præhospitalets afdeling for ambulancer og akutlægebiler Allan Bach, og tilføjer:

- Der var mange nye procedurer i starten af covid-pandemien, men også en del pionerånd, og jeg er stolt over, at læger og ambulancepersonale trods travlhed bidrog så engageret til både at gennemføre testen og indsamle data til forskningen.

Stoletesten blev kun gennemført med de patienter, hvor man var i tvivl, om de var i risiko for et alvorligt forløb. Børn samt patienter, der var over 70 år eller havde anden svær sygdom blev altid kørt til hospitalet og skulle derfor ikke gennemføre testen.

Bag om forskningen

Pilotprojektet er et interventionsstudie.

Læge Julie Bøgh Linding Kjerullf var tovholder på projektet i samarbejde med initiativtager, AMK-læge og forsker Morten Thingemann Bøtker. Inspirationen fra Italien blev bragt til Region Midtjylland af afdelingslæge, Ph.d. Søren Helbo Skaarup.

Den videnskabelige artikel er offentliggjort i BMC Emergency Medicine med titlen: 'Implementation and findings on a one-minute sit-stand test for prehospital triage in patients with suspected COVID-19—a pilot project'. Læs artiklen her. 

Projektet blev støttet af Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden) med 230.000 kr. 

Mere information
Ulla Væggemose, mobil: 6083 8630, ulla.vaeggemose@ph.rm.dk
Allan Bach, mobil: 2972 6432, allbac@rm.dk