Region Midtjylland modtager ca. 62.5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens akutpulje. Pengene bliver nu brugt til at styrke den akutte indsats.

Med penge fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets akutpulje har Region Midtjylland fået mulighed for at forbedre ambulancedækningen i de områder, hvor responstiderne er længst. Pengene rækker også bl.a. til at bemande to nye visitationsbiler med paramedicinere.

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) er glad for akuthjælpen, som han ser frem til at bruge på at skabe mere tryghed for borgerne ved hurtigere hjælp ved sygdom og tilskadekomst.

- Nu skal vi i gang med at sikre, at pengene bliver brugt bedst muligt i de områder, bevillingen dækker dvs. Horsens, Djursland, Silkeborg og Nordvestjylland, siger Anders Kühnau.

Formanden er også meget tilfreds med, at Region Midtjylland får midler til to visitationsbiler, der skal køre ud til akutte (men ikke livstruede) patienter, som måske kan færdigbehandles hvor de befinder sig.

Foruden mere ambulancetid og to nye visitationsbiler har Region Midtjylland også fået penge til at styrke den sundhedsfaglige visitation på 112-AMK-vagtcentralen og tilskud til at forbedre liggende/hvilende sygetransport.

I alt modtager Region Midtjylland ca. 62.5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens akutpulje.

Flere oplysninger