27.04.2022

33.000 Hjerteløbere sikrer hurtig hjælp til borgere med hjertestop i hele regionen. Regionsrådet afvikler 112-førstehjælperordninger

Hver gang en borger i Region Midtjylland ringer 1-1-2 om et formodet hjertestop, står frivillige klar til at ile til for at hjælpe det professionelle beredskab.

I Region Midtjylland har der været hjerteløbere i nærheden ved 99,8 % af alle formodede hjertestop siden maj 2021. Regionsrådet har derfor besluttet, at det nu er tid til at afvikle alle 112-førstehjælperordninger.

- Hjerteløberordningen fungerer godt og der er nu hjerteløbere godt fordelt i hele regionen. Vi har nu i tre år haft en overgangsordning med frivillige i to ordninger, og det er der ikke længere brug for. Jeg vil gerne takke alle, der er og har været klar til at rykke ud med akut hjertehjælp. I redder liv og førlighed og gør en kæmpe forskel, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Hurtig hjælp er afgørende

Ofte kan frivillige hjælpere nå hurtigt frem og træde til med hjerte-lungeredning og en hjertestarter, inden ambulance og evt. akutlægebil når frem. Dermed kan de være med til at redde liv og førlighed.

For hvert minut, der går, fra en person falder om med hjertestop, til hjælpen når frem, falder chancen for at overleve med 10 procent.

Hjælpere kaldes til via en app

Hjerteløbere får via en telefon-app besked, hvis en borger max. fem km. væk har brug for hjælp. Appen kan tilkalde op til 20 hjerteløbere.  

112-førstehjælpere alarmeres via sms.

I 2018 besluttede Regionsrådet, at Region Midtjylland blev en del af TrygFondens hjerteløberordning. Og at begge hjælper-ordninger i en overgangsordning skulle tilkaldes ved hjertestop, for at sikre hurtig hjælp til alle.

Flere end 33.000 borgere i regionen har meldt sig til TrygFondens hjerteløberordning. Ca. 330 borgere er tilmeldt 112-førstehjælperordningen.

Regionrådet opfordrede i 2018 alle 112-førstehjælpere til at tilmelde sig som hjerteløbere også, og mange har fulgt opfordringen.

Du kan melde dig som hjerteløber på hjemmesiden hjertestarter.dk

Fakta

  • Når en borger ringer 1-1-2 om formodet hjertestop sender regionen professionel hjælp med ambulancer, akutlægebiler og akutlægehelikopter.
  • Samtidig alarmeres hjerteløbere, der er inden for en radius af 5 km (ændret fra 1,8 km i maj 2021). Det sker via appen "Trygfonden Hjerteløber".
  • Alle over 18 år, der har en smartphone, kan melde sig som hjerteløber. Det anbefales alle hjerteløbere at gennemføre et førstehjælpskursus. Læs mere på hjertestarter.dk