Ulla Væggemose_IMG_2850_web 1200_628.jpg

Præhospitalets forskningssymposium 2022 blev afholdt 2. marts og stillede skarpt på kritisk beslutningstagning.

Med temaet 'Kritisk beslutningstagning' som omdrejningspunkt præsenterede en række forskere nogle af de spændende projekter, der er i gang på tværs af de fem regioner. Symposiet var tilrettelagt af Præhospitalets forsknings- og udviklingsafdeling med forskningsleder Ulla Væggemose i spidsen.

- Vi er en ung forskningsafdeling, men vi har løbeskoene på og et skarpt blik på, at forskningen skal komme patienterne til gode, sagde Ulla Væggemose. Hun understregede, at forskning er et samarbejde mellem de mange aktører i den præhospitale kæde, og at de kritiske beslutninger i patientforløbet, er et helt centralt forskningstema.  

Øget fokus på kronisk syge patienter

Lægefaglig direktør Palle Juelsgaard afrundede forskningssymposiet og deltog desuden, sammen med en række oplægsholdere, i en podcast, produceret af FOAMmedic. Han er blandt andet optaget af, hvordan forskning kan bidrage til nyudvikling af den præhospitale indsats for kronisk syge patienter.

- Hele kronikerområdet er i stærk vækst. Det kalder på mere forskning på området, herunder hvordan man på et ordentligt grundlag træffer beslutninger om afslutning af patienter i eget hjem. Vi skal også arbejde mere i forskningen med at udfordre faggrænser, blandt andet for at blive klogere på, hvordan vi kan udnytte paramedicinernes kompetencer bedre i indsatsen for patienter med kroniske sygdomme, siger Palle Juelsgaard.

Ambulancemedarbejderne bidrager til forskning

Palle Juelsgaard fortalte også, at Præhospitalet har en ambition om, at alle relevante faggrupper får mulighed for at bidrage aktivt til forskningen. Præhospitalet har derfor etableret et nyt tværfagligt forskningsråd, hvor også paramedicinere og sundhedsfaglige visitatorer fra 1-1-2-vagtcentralen er repræsenteret. Desuden etableres en forskningsfond, som kan bruges til at frikøbe blandt andet ambulancepersonale, der har lyst at arbejde med forskning. Det skulle give bedre muligheder for, at deres input og viden kommer mere i spil. Så snart de sidste detaljer om forskningsfonden er på plads vil det blive meldt ud både her på side og internt. 

Hør oplæg på ny podcast fra FOAMmedic

FOAMmedic er en gruppe paramedicinere med en mission om at sprede ny viden om præhospital behandling til ambulancepersonale og andre interesserede. De har talt med oplægsholderne på forskningssymposiet og produceret en podcast med de vigtigste budskaber fra symposiet.

Lyt med på FOAMmedics podcast her.

Du kan også finde oplæg fra symposiet her.