18. januar 2022
PRESSEMEDDELELSE
fra Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning

En delkendelse fra Klagenævnet for Udbud påpeger usikkerhed om dele af de udbudsbetingelser, der har indgået i regionernes helikopterudbud. Styregruppen for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning har derfor besluttet at sende akutlægehelikopterne i genudbud.

Det er endnu ikke afgjort, hvem der fremover skal levere akutlægehelikoptere til de danske regioner. Styregruppen for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning har besluttet at gå den sikre vej og sende de fire helikoptere i genudbud. Det sker som konsekvens af den delkendelse, Klagenævnet for Udbud afsagde den 12. januar 2022.

Delkendelsen fastslår, at en klage fra Norsk Luftambulanse ikke har opsættende virkning. Alligevel har Styregruppen besluttet, at man ikke vil indgå kontrakt med franske SAF Helicopteres, som ellers stod til at vinde den nye kontrakt med regionerne, men i stedet lave et genudbud.

- Vi mener, det er den mest ansvarlige beslutning at træffe. Selvom kendelsen ikke giver klagen opsættende virkning, eller indikerer, at der skulle være noget galt med tilbuddet fra SAF Helicopteres, er der elementer i delkendelsen, der sandsynliggør, at en endelig kendelse ikke vil falde ud til vores fordel. Den uvished ønsker vi ikke, og derfor bliver der lavet et genudbud hurtigst muligt, siger formand for Styregruppen, Dorthe Crüger.

Konkret handler det om, at regionerne som led i udbuddet har bedt om flere sideordnede tilbud fra hver tilbudsgiver. Efter Klagenævnets foreløbige vurdering har det ikke været tilstrækkeligt klart, hvordan regionerne ville evaluere de forskellige sideordnede tilbud op mod hinanden i det tilfælde, regionernes foretrukne tilbudsvariant ikke var mulig.

Et genudbud bliver igangsat snarest muligt.

- En meget stor del af det grundlæggende arbejde er allerede udført, og derfor forventer vi, at udbudsrunden vil forløbe over kortere tid denne gang. På baggrund af delkendelsen går vi dog vores samlede udbudsmateriale igennem en ekstra gang for at vurdere, om der er andre udbudstekniske elementer, vi skal forholde os til, siger Dorthe Crüger og fortsætter:

- Samtidig håber vi selvfølgelig, at alle interesserede selskaber vil byde igen, så vi sikrer konkurrence og får mest mulig kvalitet for pengene.

Nærmere information:
Dorthe Crüger, formand for styregruppen for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning – 21 34 55 26/dorthe.cruger@regionh.dk


Fakta om helikopterudbuddet og Klagenævnets delkendelse
Regionerne tilkendegav den 3. december 2021, at de agtede at indgå kontrakt med SAF Helicopteres.

Norsk Luftambulanse valgte at klage over tildelingsbeslutningen i stand-still-perioden, hvilket automatisk medførte 30 dages opsættende virkning for kontraktindgåelsen med SAF.

Den 12. januar 2022 kom delkendelsen fra Klagenævnet for Udbud, hvor det fremgår, at klagen ikke skal have opsættende virkning, og at regionerne derfor er berettigede til at indgå kontrakt med SAF.

Regionerne har dog vurderet, at der er elementer i delkendelsen fra Klagenævnet, der medfører, at der er behov for at genudbyde kontrakten af akutlægehelikopterne.

Konkret handler det om, at regionerne som led i udbuddet har bedt tilbudsgiverne om at afgive tilbud på fire små helikoptere og et parallelt tilbud på to større og to små helikoptere. For begge kombinationer skulle der både afgives tilbud på en tidsubegrænset kontrakt og på en kontrakt med en varighed på ti år. Det vil sige i alt fire parallelle tilbud fra hver tilbudsgiver.

Blandt disse fire sideordnede tilbud havde regionerne desuden beskrevet, at man foretrak dels en tidsubegrænset kontrakt, dels to store og to små helikoptere. Det var også den tilbudsvariant fra de tre tilbudsgivere, regionerne valgte at evaluere forud for offentliggørelsen den 3. december 2021 af, at regionerne agtede at tildele kontrakten til SAF Helicopteres.

Ifølge delkendelsen fra Klagenævnet har regionerne ikke med tilstrækkelig tydelighed fastsat, hvordan man ville prioritere eller foretage evalueringen mellem de fire sideordnede tilbud, hvis ikke en tidsubegrænset kontrakt med to små og to store helikoptere var mulig. Denne uklarhed betyder, at Klagenævnet – på det foreløbige grundlag – vurderer, at der er udsigt til, at en endelig kendelse vil føre til annullation, da det på forhånd skal være klart for en tilbudsgiver, hvordan evalueringen blandt alle kombinationer af de sideordnede tilbud foretages.