Portræt af Tina Arentzen Bjerre og Niels-Christian Emmertsen

Tina Arentzen Bjerre er den 10. august tiltrådt som vagtcentralchef og skal sammen med ledende overlæge Niels–Christian Emmertsen stå i spidsen for Præhospitalets AMK-vagtcentral.

Med Tina Arentzen Bjerre er den øverste ledelse nu på plads, og både Tina og ledende overlæge Niels-Christian Emmertsen glæder sig til sammen at stå i spidsen for udviklingen af AMK-vagtcentralen.

AMK får med start af ny vagtcentralchef mere ledelseskraft og langt flere strenge at spille på, fortæller Niels-Christian Emmertsen.

-  Vi får nu en stærk og mere afbalanceret ledelse, hvor vi sammen med vores funktionsledere kan tage hånd om at sikre det gode arbejdsmiljø for både de sundhedsfaglige visitatorer og de tekniske disponenter samt medarbejderne i den siddende patienttransport.

- Som en vigtig forudsætning vil vi også arbejde med at styrke det gode samarbejde mellem AMK og de kørende beredskaber og bidrage til, at de fælles opgaver fortsat løses i en samlet og tæt koordineret indsats på tværs af Præhospitalet, siger Niels-Christian Emmertsen og fortsætter:

- AMK har, som resten af Præhospitalet, et stort udviklingspotentiale. Det sidste år har vi været meget optaget af corona og drift. Nu glæder vi os til igen at få tid til udvikling og uddannelse i AMK-Vagtcentralen og blive endnu skarpere på, hvordan vi i fremtiden kan møde patienterne bedst muligt.

 

Sund samarbejdskultur

På første arbejdsdag mødte Tina ind til stort morgenbord i Præhospitalet og kom flyvende i gang med introduktion til sit nye job og de mange nye kolleger. Hun glæder sig til at komme tættere på medarbejderne i AMK og lære deres arbejdsopgaver og udfordringer bedre at kende.

Tina er også afdelingsleder for kørselskontoret i Holstebro, hvor mere end 20 medarbejdere hvert år håndterer omkring 400.000 patientkørsler og hun ser frem til at besøge dem og lære dem at kende inden for den nærmeste tid.

Som leder har Tina et stærkt fokus på trivsel og udvikling af et sundt arbejdsmiljø, og siger:

- Jeg vil være optaget af at sikre en sund samarbejdskultur både internt i AMK og med ambulancer og andre beredskaber og resten af Præhospitalet. Vi skal give os tid til at forstå hinandens arbejdsområder og forsøge at se udfordringer med hinandens øjne, for at vi kan skabe det bedst mulige faglige samspil.

- Trivslen og det tætte samarbejde på tværs er en forudsætning for, at vi kan fortsætte med at levere den høje kvalitet og service til patienterne, som vi ønsker, fastslår Tina Arentzen Bjerre.


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}