Det er en erfaren leder, som fremover skal sikre kvalitet og service til borgere med brug for akut hjælp. Tina Arentzen Bjerre kommer fra en stilling som ledende bioanalytiker på Regionshospitalet Horsens og har desuden haft ansvaret for at opbygge og lede covid-19 testcentret i Horsens.

Tina Arentzen Bjerre skal sammen med den ledende overlæge stå i spidsen for drift og udvikling af Regionens AMK-vagtcentral, som har ansvaret for at visitere opkald fra borgere og sikre, at de hurtigt får den rette hjælp med blandt andet ambulancer, akutlægebiler og akutlægehelikoptere. Derudover har AMK-vagtcentralen ansvaret for den liggende og siddende transport af patienter til hospitalerne og for den daglige koordinering af sundhedsberedskabet ved større ulykker og katastrofer.


Erfaring med IT understøttet drift 24/7
Tina Arentzen Bjerre, som i dag er afdelingsleder i Blodprøver og Biokemi på Regionshospitalet Horsens, starter i det nye job medio august og præhospital direktør Henning Voss glæder sig til samarbejdet.

- Med Tina får vi en erfaren leder, som har indgående kendskab til udfordringerne med at drive og udvikle en afdeling, der ligesom AMK-vagtcentralen er kendetegnet ved dels stor afhængighed af velfungerende IT og dels drift 24/7, siger Henning Voss og fortsætter:

- Derudover har Tina et særligt fokus på trivsel og udvikling af det gode arbejdsmiljø, som er en kerneopgave i Præhospitalet og en vigtig forudsætning for, at medarbejderne kan levere den bedst mulige service til borgerne.

Trivsel og patientsikkerhed går hånd i hånd
Tina Arentzen Bjerre glæder sig til sammen med den ledende overlæge og funktionslederne i AMK-vagtcentralen at skabe en vagtcentral i verdensklasse.

- Jeg brænder for at udvikle og motivere medarbejderne og skabe en samarbejdskultur, hvor alle ser sig som del af et hold og en vigtig ressource i opgaveløsningen. Min tilgang er, at trivsel og patientsikkerhed går hånd i hånd. Medarbejdernes trivsel og motivation er med til at sikre høj faglig kvalitet og et serviceniveau, hvor patienter og samarbejdspartnere oplever at have fået lidt mere end de forventede, siger Tina Arentzen Bjerre. 

Forud for lederstillingen på Regionshospitalet Horsens har Tina i en årrække arbejdet på Aarhus Universitetshospital, ligesom hun har erfaring med almen praksis fra det kendte "Sundhedsprojekt Ebeltoft", som forskede i forebyggende helbredsundersøgelser. Tina er 51 år og bor i Harlev med sin mand og deres fælles datter.

Fakta om AMK-vagtcentralen: AMK står for 'Akut Medicinsk Koordinering'. AMK-vagtcentralen modtager dagligt omkring 700 opkald, hvoraf ca. en tredjedel er opkald på 1-1-2 fra borgere. Desuden modtages cirka 600 opkald dagligt til kørselskontoret, primært fra borgere.

Yderligere information
Henning Voss, mobil: 2134 9887, HenningWeihrauch.Voss@ph.rm.dk

Tina Arentzen Bjerre, mobil: 2691 6808, tinbjerr@rm.dk