29.03.2021

En ambulance i henholdsvis Herning og Holstebro drives fra 1. april af Præhospitalet. Samtidig hjemtages akutlægebilerne i Holstebro, Herning og Lemvig.

Når borgerne i den vestlige del af Region Midtjylland fremover ringer 1-1-2 og har brug for en ambulance, kan de nu få hjælp af regionalt ansatte reddere, der ankommer i en regional ambulance. Køretøjerne er nye og båren mere behagelig, men ellers kommer borgerne ikke til at mærke forskel.

Kvalitet og konkurrence

Region Midtjylland har siden december 2018 hjemtaget flere ambulancer og akutlægebiler.

- Regionsrådet har besluttet, at vi selv vil stå for driften af en del af de ambulancer og lægebiler, der døgnet rundt dækker Region Midtjylland. Målet er at sikre konkurrence og kvalitet på et lille marked, forklarer regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

- Præhospitalet overtog i første omgang kørsel i Østjylland. Det er gået godt og efter planen, så nu hjemtager vi yderligere en ambulance i Holstebro og Herning samt akutlægebiler i Holstebro, Herning og Lemvig, siger regionsrådsformanden.

Milepæl for akutlægebiler

1. april markerer en milepæl i Region Midtjyllands hjemtagning af ambulancedrift, fordi regionen fra da af selv driver alle ti akutlægebiler.

Ifølge ledende overlæge for akutlægebiler og ambulancer Allan Bach, giver den nye organisering et mere ensartet tilbud til regionens borgere, når de har brug for hjælp af akutlægebilerne.

Fællesskab på ambulancestationer

Ambulancen og akutlægebilen i Holstebro placeres på Center for Sundhed. Præhospital direktør Henning Voss er optaget af at skabe et godt arbejdsmiljø.

- De fleste ambulancereddere trives godt med det kollegiale fællesskab og efterspørger aktivt den faglige sparring, som bliver mulig på en fælles base som i Holstebro. Men vi har generelt fokus på arbejdsmiljøet på de mindre stationer og prioriterer både efteruddannelse og kollegastøtteordninger, der tilbyder debriefing efter svære oplevelser. Det skal sikre, at alle får gode sparrings- og udviklingsmuligheder og at nyansatte reddere hurtigt kommer til at føle sig som en del af det arbejdsmæssige fællesskab, siger Henning Voss.  

Den regionale drift af ambulancer og akutlægebiler i Vestjylland fra den 1. april er endnu et skridt i udmøntningen af regionsrådets beslutning om at hjemtage en større del af ambulancetjenesten.

Fakta om regional ambulancedrift

  • Regionsrådet besluttede i januar 2020 at hjemtage alle akutlægebiler og yderligere 18 af regionens ambulancer, bl.a. en i Herning og Holstebro.
  • Efter udbud af ambulancetjenesten blev det i oktober 2020 besluttet at hjemtage flere ambulancer, således at Region Midtjylland fra 1. december 2021 driver i alt 42 af regionens 70 ambulancer.
  • Fra 1. april 2021 driver Præhospitalet i Region Midtjylland en ambulance i Herning og en i Holstebro. De øvrige ambulancer i Herning og Holstebro drives af Falck.
  • 1. april overtager Præhospitalet desuden tre akutlægebiler med baser i Holstebro, Herning og Lemvig.
  • 1. april markerer således en milepæl i Region Midtjyllands hjemtagelse af ambulancedrift. Region Midtjylland har nu med succes gennemført hjemtagningen af alle regionens akutlægebiler der startede d. 1. december 2018 med hjemtagning af akutlægebiler i Aarhus, Randers, Grenå og Horsens.

Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768
  • Præhospital direktør Henning Voss, tlf. 2155 2916,Voss@ph.rm.dk