Resultaterne fra et nyt midtjysk forskningsprojekt bidrager med afgørende viden i behandlingen af patienter med hjertestop.

Hvert år får lidt over 5.000 danskere hjertestop uden for hospitalerne. I dag overlever kun hver sjette et hjertestop uden for hospitalerne, og selvom blandt andet den hurtige hjælp fra hjerteløberne har flyttet tallet lidt i den rigtige retning, er det fortsat en høj dødelighed. Samme tendens ses på verdensplan, og derfor arbejdes der verden over med flere forskellige metoder for at få hjerterne til at slå igen.

Calcium er et af de midler, der bruges flere steder i verden. Calcium er et naturligt mineral i kroppen og er vigtigt for sammentrækningskraften i musklerne, også hjertet. Blandt andet derfor har der været en udbredt tese om, at calcium kunne få hjertet til at slå igen, og to mindre forsøg fra 1980'erne har peget i samme retning.

- Mange, især i USA, bruger calcium til hjertestopbehandling med en formodning om en positiv effekt. Men vi har manglet reel viden om, hvorvidt det faktisk er tilfældet, forklarer Lars Wiuff Andersen, læge på Aarhus Universitetshospital og lektor ved Aarhus Universitet om baggrunden for at igangsætte projektet Calcium for Out-of-Hospital Cardiac (COCA-forsøget). Resultaterne af forsøget er netop offentliggjort i det internationalt anerkendte tidsskrift JAMA (Journal of the American Medical Association).

Lægemiddelforsøget blev igangsat i januar 2020 i Region Midtjylland og skulle inkludere 674 voksne med hjertestop uden for hospitalet. Forsøget kom dog aldrig til at involvere så mange hjertestoppatienter som planlagt. Mod forventning gik resultaterne fra de første knap 400 patienter nemlig imod hypotesen om, at calcium har en positiv effekt i behandlingen af hjertestop.

- Vores planlagte sikkerhedsanalyse viste, at calcium med sikkerhed ikke har den gavnlige effekt på hjertestoppatienter, som vi forventede. Derfor stoppede vi forsøget, siger Lars Wiuff Andersen.

Resultaterne tydede endda på, at patienterne, der modtog calcium under hjertestoppet, klarede sig dårlige end patienterne, der modtog saltvand. Fordi forsøget ikke blev fuldført, står dette ifølge Lars Wiuff Andersen dog ikke klokkeklart. Han slår dog fast, at det er sikkert nok at konkludere, at calcium ikke har en positiv effekt, og at det derfor ikke bør bruges generelt til hjertestoppatienter.

- Nu skal andre tolke på resultaterne, men det er vores forventning, at resultaterne får betydning for den fremtidige behandling af hjertestoppatienter verden over, supplerer Mikael Fink Vallentin, læge og ph.d-studerende ved Præhospitalet og koordinerende forsker på COCA-forsøget.


Bag om COCA-forsøget

Calcium for Out-of-Hospital Cardiac blev igangsat i januar 2020 af læge og lektor Lars Wiuff Andersen, der i sit kliniske arbejde på Aarhus Universitetshospital netop arbejder med hjertestoppatienter.

Mikael Fink Vallentin, læge og ph.d-studerende, har været ansvarlig for at koordinere forsøgets daglige drift.

Forsøget er gennemført af Præhospitalet, Region Midtjylland. Det er godkendt af den regionale videnskabsetiske komité for Region Midtjylland samt af Lægemiddelstyrelsen. Det blev finansieret af Novo Nordisk Fonden, Aarhus Universitet, Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond og Fonden til Lægevidenskabens Fremme.

Da forsøget omfattede patienter, der fik hjertestop uden for hospital, har det været læger og paramedicinere ved Præhospitalet, der har inkluderet patienter i forsøget samt indgivet forsøgsmedicinen.

Forsøget var et blindet, placebo-kontrolleret lodtrækningsforsøg, hvilket vil sige, at hverken patienter eller behandlere var vidende om, hvorvidt patienterne fik standardbehandling med tillæg af placebo (saltvand), eller om de fik standardbehandling med tillæg af calcium.

Forsøget blev stoppet efter 15 måneder med 391 inkluderede patienter, da en planlagt sikkerhedsanalyse viste tegn på dårligere slutresultater for patienterne i calciumgruppen end for patienterne i placebogruppen.

I calciumgruppen genvandt 19 procent af patienterne tilstrækkeligt blodomløb – for placebogruppen var det 27 procent. 30 dage efter hjertestoppet var 5 procent i calciumgruppen i live, mens det var 9 procent i placebogruppen.

Ingen af forskellene var med statistisk signifikans, men en betydelig gavnlig effekt af calcium er med stor sikkerhed udelukket.

Resultaterne blev præsenteret i det videnskabelige tidsskrift JAMA (Journal of the American Medical Association) den 30. november 2021.

Det er nu op til både danske, europæiske og internationale råd at afgøre, hvorvidt forsøgets resultater skal bruges som grundlag for nye anbefalinger til hjertestopbehandling.

 

Nærmere information:

Lars Wiuff Andersen, læge ved Aarhus Universitetshospital og lektor ved Aarhus Universitet – 51781511/lwandersen@clin.au.dk