Patienternes oplevelser er udgangspunktet, når et nyt forskningsprojekt skal afdække behandlingsforløb i det akutte sundhedsvæsen i Region Midtjylland.

Hvert år har det akutte sundhedsvæsen cirka tre millioner patientkontakter. Det vil sige, at rigtig mange borgere kommer i kontakt med medarbejdere fra almen praksis, lægevagten, 112-vagtcentraler, ambulancer, akutlægebiler og lægehelikoptere – fra de får brug for hjælp til den rette hjælp er etableret.

Nu vil Præhospitalet i samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis og Informationsvidenskab, Aarhus Universitet undersøge, hvordan patienterne oplever forløbene, der ofte går fra opringningen til 112 eller almen praksis til modtagelsen på et hospital.

- I det akutte sundhedsvæsen arbejder mange sammen – også flere end dem, patienterne kommer i direkte kontakt med. Det er ofte forløb præget af vigtige valg og hurtige beslutninger, der træffes af forskellige faggrupper på forskellige lokaliteter. Det skal fungere, og vi ved, at stærkt samarbejde skaber sammenhæng, tryghed og effektivitet. Men er det sådan, patienterne oplever det? Det skal vi have mere viden om, så vi ved, hvor vi skal sætte ind, hvis vi skal optimere samarbejdsfladerne i det akutte sundhedsvæsen, siger forskningsleder Ulla Væggemose, Præhospitalet.

Grundlag for initiativer
Det er ikke mindst overgangene mellem de forskellige enheder i det akutte sundhedsvæsen, som forskerne forventer at få mere indsigt i med det nye forskningsprojekt. Derudover vil man have fokus på, hvordan brugen af de teknologiske redskaber opleves af patienterne.

- Projektet involverer både patienter og de professionelle aktører i akutforløbet. Det er dog hele tiden borgernes oplevelse, der er i fokus. Det bliver et stærkt bidrag til at forbedre og udvikle et sammenhængende patientforløb, forventer seniorforsker Linda Hübers, Forskningsenheden fra Almen Praksis.

Forskningsprojektet er støttet af Novo Nordisk Fonden med knapt 1 mio. kr. Projektet, som igangsættes med bevillingen, løber frem til sommeren 2023. Resultatet af projektet bliver anbefalinger til konkrete tiltage, som skal løfte det akutte sundhedsvæsen.


Nærmere information:

• Ulla Væggemose, forskningsleder, ph.d., Forskning og Udvikling, Præhospitalet, Region Midtjylland/akademisk koordinator, lektor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Tlf. 60 83 86 30/ulla.vaeggemose@ph.rm.dk

• Linda Huibers, seniorforsker, læge, ph.d., Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus. Tlf. 8716 7321/huibers@ph.au.dk

• Claus Bossen, lektor, ph.d., Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab/Center for Science-Technology-Society-Studier, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Tlf. 87 16 19 83/clausbossen@cc.au.dk