Ny regional enhed for 'Uddannelse og Kvalitet' skal styrke den sundhedsfaglige indsats i ambulancer og akutlægebiler.

Ambulancetjenesten og det præhospitale område er i en rivende udvikling, hvor der stilles flere krav til sundhedsfaglige kompetencer. Diagnosticering, visitation og behandling rykker ud i ambulancen og ambulancepersonalet skal for eksempel lynhurtigt kunne identificere en tidskritisk tilstand som et stroke, også kaldet slagtilfælde.

- Der er en stigende forventning om at kunne starte den rette behandling op på stedet. Vi forandrer os fra at være en slags transportvirksomhed til at levere fremskudte sundhedsfaglige ydelser på højt niveau. Derfor skal medarbejdernes kompetencer følge med og hele tiden være i tråd med udviklingen, siger lægefaglig direktør i Præhospitalet Palle Juelsgaard og fortæller, at Præhospitalet netop har hjemtaget opgaven med at løfte uddannelse og kvalitet på tværs af alle ambulanceoperatører.

- Det er en fantastisk mulighed for at sætte en ny dagsorden for fremtidens ambulancedrift, hvor vi har endnu højere fokus på udvikling af den sundhedsfaglige kvalitet gennem både forskning, uddannelse og et godt arbejdsmiljø.

Læringskultur styrker kvalitet

Paramediciner Andreas Gorm Toft og sygeplejerske Stine Roer Bolmgren er funktionsledere i den nye enhed 'Uddannelse og Kvalitet', der fra 1. december 2021 skal styrke den sundhedsfaglige kvalitet i ambulancer og akutlægebiler på tværs af hele regionen. 

Stine Roer Bolmgren fortæller, at Præhospitalet foreløbig har ansat 10 ambulancefaglige vejledere, der sammen med 6 vejledere fra Falck, skal være med til at skabe en tryg og tillidsfuld læringskultur i ambulancerne.

- De ambulancefaglige vejledere skal være bannerførere og skabe en læringskultur, hvor man tør åbne op og erkende fejl og uhensigtsmæssigheder i driften. Det er helt centralt, når man skal udvikle og forbedre patientsikkerheden, siger Stine Roer Bolmgren.

Kvaliteten i fokus

En anden vigtig opgave for den nye enhed er at varetage det delegerende lægeansvar og sikre, at ambulancepersonalet altid agerer ud fra opdaterede sundhedsfaglige retningslinjer.

- Det handler blandt andet om kvalitetssikring, instruktion og tilsyn. Her er vi optaget af at være tilgængelige for ambulancepersonalet, så også denne del af opgaven bliver håndteret i en positiv ånd med fokus på læring og udvikling, siger delegerende overlæge Hans Brødløs.

Patienten er pejlemærket

De to funktionsledere skal sammen med de delegerende læger stå i spidsen for at skabe den gode læringskultur.

- Vores ambition er at skabe gode rammer, hvor medarbejderne kan udvikle sig både fagligt og personligt. Vi skal arbejde med mange kommunikationsformer, fx podcast, streetfeedback og pop-up øvelser og udvikle nye pædagogiske tilgange, så der både er noget, der matcher den 60-årige erfarne paramediciner og den 25-årige nyuddannede ambulancebehandler, fortæller Andreas Gorm Toft og understreger, at patienten altid skal være med i baghovedet.

- Det handler i sidste ende om at kunne give den bedst mulige behandling til patienten. Pejlemærket er: Hvad får patienten ud af det?

Fakta

  • december 2021 overtog Præhospitalet det sundhedsfaglige ansvar for alle ambulancer i regionen, herunder den delegerende lægefunktion og løbende kompetenceudvikling. Det gælder for såvel regionsansat ambulancepersonale som ansatte hos de private leverandører Falck og Samsø Redningskorps.
  • Den nye enhed for 'Uddannelse og kvalitet' har ansat 10 ambulancefaglige vejledere, som også har vagter på ambulancerne 50/50. 6 ambulancefaglige vejledere fra Falck og Samsø redningskorps, bliver også inddraget i arbejdet.
  • Den daglige ledelse varetages af to funktionsledere, Stine Roer Bolmgren og Andreas Gorm Toft, som de ambulancefaglige vejledere refererer direkte til.
  • Den faglige ledelse varetages af delegerende overlæge Hans Brødløs med overlæge Charlotte Runge som ansvarlig for uddannelse. Lægefaglig direktør Palle Juelsgaard er overordnet ansvarlig.

 

Mere information
Palle Juelsgaard, paljue@rm.dk, mobil: 2026 6461

Andreas Gorm Toft, andrtf@rm.dk,mobil: 5191 6217

Stine Roer Bolmgren, stine.bolmgren@ph.rm.dk, mobil: 4014 8320

Hans Brødløs, Hans.Kristian.Sangill.Broedloes@viborg.rm.dk, 4073 9061