15. juni 2021

Jan Kjær MadsenAftale mellem 3F, FOA og Region Midtjylland har øget trygheden for personalet på de arbejdspladser, der overgår til Præhospitalet 1. december. Det er det overordnede indtryk efter en række infomøder for det berørte personale. For mange er de mest påtrængende spørgsmål nu ikke længere, om de har et job og hvor, men om de kan beholde deres makker, hvordan forsikring og pension bliver, og hvordan deres løn helt konkret vil se ud på en lønseddel fra Region Midtjylland.

Papirerne fra den nye aftale mellem 3F, FOA og Region Midtjylland ligger spredt hen over et af bordene i køkkenet på falckstationen i Randers. I løbet af morgenen er de tydeligvis blevet studeret flittigt. Kl. 7.00 er der infomøde med repræsentanter fra Præhospitalet. Ca. 15 reddere er mødt op og stemingen er afventende.

Infomødet er ét ud af mange møder på de baser, der bliver berørt af hjemtagelsen 1. december.

Stationens operative leder, Christian Agerskov, har medbragt frisk franskbrød og lun leverpostej. Der bliver smurt madder, mens folkene fra Region Midtjylland finder på plads. Ambulancechef fra Præhospitalet Jan Kjær Madsen, kender de fleste. Hilser rundt og indleder med at præsentere aftalen, der blev landet mellem 3F, der organiserer personalet hos Falck, FOA, der står for overenskomsten med regionen og så Region Midtjylland.

Alle kan bevare job

Hovedbudskabet er, at alle der vil, kan bevare deres stilling ved overgangen til Præhospitalet. Samtidig er der ikke længere nogen prøveperiode og man bevarer sin ansættelses-anciennitet. Det vil sige, at hvis man er ansat i Randers kan man fortsætte i Randers. Da især de, der har været ansat under 10 år vil få en lønnedgang indeholder aftalen en kompensation, der skal gøre lønnedgangen mere overskuelig. Det betyder også, at de der flytter til Region Midtjylland har samme jobsikkerhed, som hvis de var blevet hos Falck.

- I skal bare selv aktivt gå ind og tilkendegive, at I vil flyttes over, da det jo er frivilligt. Og I skal gøre det inden 1. juli, hvis I vil være sikre på at bevare jeres nuværende ansættelsessted, siger Jan Kjær Madsen.

"Men hvad nu hvis man har en stilling, I ikke har?", vil én vide. Han er områderedder, og ikke sikker på, stillingen kan overføres direkte til forholdene hos Region Midtjylland.

Jan Kjær Madsen svarer, at man skal angive sin hovedstation, og hvis det ikke passer må der dialog til. Man skal bare søge, og hvis der ikke er helt ens stillinger, eller hvis man ønsker sig noget andet, så tager de en snak om det.

Stadig mange spørgsmål

Det med dialogen, og "det finder vi en løsning på", er et svar Jan Kjær Madsen må trække på flere gange i løbet af mødet.

- Sådan må det jo være. Vi er i gang med noget nyt. Det er jo blandt andet også derfor, vi har de her infomøder. Det er mindst lige så meget os, der skal informeres om, hvad der er af problemer og bekymringer, som det er den anden vej: At vi kan fortælle, hvordan det bliver. Og jeg synes, vi viser, at vi har lyttet og forsøgt at finde svar på de spørgsmål og problemer, der er blevet rejst indtil nu, siger han.

Budskabet om jobsikkerhed bliver stort set taget imod. Der er blevet lyttet til bekymringerne, bekræfter tillidsrepræsentant for 3F hos Falck, Johnny Johansen. Efter flere infomøder i løbet af foråret, hvor hans indtryk næsten var, at kollegernes spørgsmål kom bag på Præhospitalet, er der med aftalen nu taget hånd om de værste usikkerheder.

- Det har været en lang periode hvor spørgsmålet: Hvad skal der ske med mig? har presset sig på. Det at aftalen har fjernet prøveperioden og sikret en fremtidig ansættelse er afgørende. Så kommer alle de andre ting. For det hele er jo ikke på plads endnu, siger han.

Lønsikring og mere pause

Tillidsmand for FOA i Præhospitalet, Tobias Webber er enig med Johnny Johansen om, at jobsikkerhed er det aller vigtigste. Men han lægger også vægt på, at aftalen har lukket noget af det løngab, der er mellem 3F og FOA-overenskomsterne. Og så er han rigtig glad for, at regionen har tilkendegivet, at man vil tilstræbe to betalte pauser på en 12-timers vagt.

- Jeg ved godt, at der kan være udfordringer med at få holdt pauserne. Men ifølge aftalen skal vi nu holde øje med belastningen, og vi har et grundlag for at tage det op, hvis pauserne alt for ofte bliver droppet, siger han.

I forhold til lønnen er han med på, at de der kører liggende sygetransport, ST'erne, fortsat har en mærkbar lønnedgang. Men reelt er han ikke sikker på, det bliver så meget, som nogen frygter.

– I praksis og i forhold til det antal timer, man arbejder, er det min erfaring fra de, der allerede er flyttet, at det ikke er så meget. Men er man bekymret, tilbyder regionen at tjekke ens lønseddel, så man kan få vished for, hvor meget der reelt er tale om, anbefaler Tobias Webber.

Pension og forsikring

Tilbage ved infomødet i Randers går flere spørgsmål på forsikring og pension. Beholder jeg mine opsparede pensionsmidler, hvis jeg flytter selskab? Hvad hvis jeg gerne vil blive? Og hvordan med de forsikringer jeg har, hvis de er bedre, og hvordan er det med sundhedsordningen?, bliver der blandt andet spurgt.

Ansatte hos Falck er forsikret ved Pension Danmark, mens FOA-overenskomsten er knyttet til PenSam. Det betyder, at man som udgangspunkt flytter pensionsselskab, når man flytter over på en anden overenskomst. Med aftalen mellem 3F, FOA og Region Midtjylland vil parterne søge en aftale med pensionsselskaberne om, at man kan blive i sit pensionsselskab, hvis man er over 50 år. En sådan aftale har de indgået hos Ambulance Syd, så det regner man også med, kan lade sig gøre i Region Midtjylland.

Men der vil være forskelle. Eksempelvis fortæller Ronni Sander, der er driftsleder for Præhospitalet i område Randers & Djursland, at som den organisation, der driver sygehusene i regionen, kan man ikke tilbyde ordninger, der skaffer medarbejdere foran i køen.

- Men, tilføjer Jan Kjær Madsen: vi har jo forskellige sundhedstilbud i regionen. Eksempelvis eksperter i stresshåndtering på de arbejdsmedicinske klinikker, eller andre tilbud inden for systemet, siger han.

Moderne ambulancer og regionens rul

Tiden er ved at rinde ud. Men mødets deltagere skal lige have lov at se nærmere på regionens top-tunede ambulancer, der er indkøbt for nylig. Mens den hydrauliske båre bliver beundret og Ronni Sander fortæller om bilernes fyrings-system, der kan sikre varmen, mens bilen står stille og man er inde ved en patient, fortsætter snakken om de ændrede vilkår.

En ambulancebehandler vender vagtrullet med Jan Kjær Madsen, og glæder sig til regionens vilkår, hvor de skal præstere færre vagter i et rul.