Fotograf: Anna Glavind

Ny buddy-ordning, hvor tekniske disponenter kobles med ambulancebehandlere/paramedicinere som observatører på hinandens vagter skal fremme respekt, samarbejde og trivsel på tværs af Præhospitalet.

Under corona pandemien blev dørene til AMK-vagtcentralen lukket og de fælles pauser, hvor ambulanceberedskaberne drak en kop kaffe i AMK, når de var i nærheden, forsvandt. Samtidig er der ansat mange nye kollegaer og driften er presset af stigende aktivitet. De personlige relationer er blevet svagere og frustrationsniveauet højere.

Trivsel og arbejdsmiljø i fokus

For at fremme det gode samarbejde og forbedre arbejdsmiljøet satte Præhospitalet derfor i foråret en ny indsats i gang, som kaldes 'Buddy-ordning'. Den går ud på, at en teknisk disponent og en ambulancebehandler/paramediciner følger hinanden på i alt 6 vagter.

Driftsleder for ambulancepersonalet Kenneth Snogdal og Morten Hansen, som er funktionsleder for de tekniske disponenter i AMK, er tovholdere for ordningen. De håber, at indsatsen vil give et bedre kendskab til arbejdsvilkår på tværs af AMK-vagtcentralen og ambulancepersonalet og derigennem fremme forståelse og god kommunikation. Og fortæller, at målet også er at styrke oplevelsen af fællesskab omkring opgaverne og det gode samarbejde i hele den præhospitale kæde, som er en forudsætning for at yde den bedst mulige kvalitet og service til patienterne.

Respekt og ros i store doser

Ambulancebehandler Anders Fruerlund og teknisk disponent Thomas Kirstein er buddy-makkere og understreger begge, at det nye, tætte kendskab til hinandens arbejde allerede har gjort en forskel.

- Vi kørte blandt andet til et stroke, hvor jeg var med hele vejen fra skadestedet til hospitalet. Det var fascinerende at opleve, hvordan alle i hele kæden var klar og kendte deres rolle. Det var så fedt at se, hvordan mine kolleger arbejder i marken, dybt professionelt og samtidig smiler de og gør patienten tryg. Kæmpe ros til dem, siger Thomas, og understreger værdien i at få sat ansigter på hinanden.

- Jeg har mødt flere ambulancebehandlere på mine vagter med Anders. Og bare det at have set hinanden og haft gang i en kort dialog og en joke, gør en forskel, når vi senere snakker over radioen i en arbejdssituation. Det er med til at nedbryde fordomme og oplevelsen af 'dem og os'. Det hjælper til virkelig at forstå, at vi alle prøver at gøre vores bedste.

Anders har også oplevet sine vagter i AMK-vagtcentralen som meget lærerige og er fuld af lovord til kollegerne.

- Nu, hvor jeg har fulgt Thomas, har jeg fået en bedre forståelse for, at nogle af de frustrationer, jeg oplever, minder om dem Thomas kan sidde med, når han mangler ambulancer til de opgaver, der kommer ind. Og jeg er imponeret over, hvordan de tekniske disponenter kan holde så mange bolde i luften på én gang og samtidig bevare roen.

- Jeg har også fulgt et par sundhedsfaglige visitatorer og fået indblik i, hvor svært det kan være at navigere i det borgerne siger, når de ringer 1-1-2. Kollegerne er jo super dygtige til at visitere borgerne. Jeg har fx tidligere ofte tænkt: "der skulle aldrig være sendt en ambulance", men det er gået op for mig, at de i virkeligheden oftere end jeg troede, undlader at sende en ambulance.

Ny forståelse for hinandens arbejdsvilkår

Det, der virkelig rykker ved fordomme og misforståelser om hinanden, er at Thomas og Anders følger hinandens arbejde så tæt. Når Thomas sidder ved skærmen og mangler ambulancer kan det fx være svært at forstå, hvorfor det skal tage så lang tid at overdrage en patient til hospitalet eller hvorfor ambulancen holder 55 min. ude hos en patient.

- Når jeg er med i ambulancen, giver det pludselig bedre mening. Fx kan der være brug for tid til at afklare, om en patient med en ekstra indsats kan afsluttes på stedet, hvilket jo vil spare ressourcer samlet set. Nu hvor jeg har oplevet presset i ambulancerne, kan jeg også sagtens følge deres frustrationer, når de synes at AMK 'spilder' en gul bil på noget, der viser sig at være en unødvendig tur, fortæller Thomas.

Anders har omvendt fået vigtig indsigt i både de tekniske disponenters og de sundhedsfagliges arbejdsvilkår. 

-  Jeg er blevet klar over, at i nogle af de situationer, hvor vi som ambulancebehandlere bliver frustreret over, at AMK sender en ambulance, har de ikke noget valg. Det kan fx dreje sig om bestemte patientgrupper eller symptomer, hvor de efter de gældende retningslinjer i Dansk Indeks er nødt til at sende en ambulance. Så i virkeligheden skal frustrationerne jo ikke rettes mod kollegerne i AMK. De skal løftes opad, siger Anders, og opfordrer til at evaluere på Dansk Indeks og overveje at give mere selvstændighed til både sundhedsfaglige visitatorer og ambulancepersonale. 

Talerør på tværs

- Jeg har også oplevet situationer, hvor Thomas skulle løse en nærmest umulige opgave med flere samtidige kørsler og for få ambulancer og derfor var nødt til at afbryde kollegernes pause og sende dem på lange køreture. Det var imponerende, hvor roligt og fint Thomas formåede at kommunikere, selv om nogle af mine kolleger fra ambulancerne protesterede, fortæller Anders og fortsætter:

- Dagen efter overhørte jeg kollegernes frustration over situationen og kunne give dem en ny forståelse ved at fortælle om episoden, set fra den tekniske disponents synsvinkel. På den måde kan os, der er i Buddy-ordningen, også være talerør på tværs og prøve at sprede nogle af den nye viden og erfaring, vi har fået.

Frustrationer skal sendes opad – ikke til kollegerne

Anders og Thomas er helt enige om, at Buddy-ordningen har givet dem en værdifuld indsigt i hinandens arbejdsvilkår, udfordringer og rammer for opgaveløsning. De oplever, at det allerede har gjort en kæmpe forskel i samarbejdet og opfordrer til, at flere får mulighed for at prøve det.

De er samtidig enige om, at der nok fortsat vil være nogle frustrationer, især i travle perioder, men at de daglige gnidninger vil blive mindre, når man kender og forstår hinandens arbejdsvilkår. Til gengæld vurderer de begge, at det vil være konstruktivt at kanalisere frustrationer og oplevelser af uhensigtsmæssige arbejdsgange højere op i organisationen, så de i stedet kan bidrage til udvikle og forbedre rammerne for opgaveløsningen og håber, der vil være lydhørhed over for det. 

Fakta om Buddyordning

Tekniske disponenter og ambulancepersonale følger på skift hinanden i 3 fulde vagter, i alt 6 dage. I efteråret 2021 er 3 hold, dvs. 6 personer med i en Buddy-ordning. Deres erfaringer og input samles op med en fælles evaluering. Derefter tages der stilling til, hvordan der kan arbejdes videre med indsatsen. Driftsleder for ambulancepersonalet Kenneth Snogdal og Morten Hansen, som er funktionsleder for de tekniske disponenter i AMK, er tovholdere for ordningen.