29.01.2021

Reglerne for befordring til og fra behandling på hospitalerne er utidssvarende, mener regionsrådet i Region Midtjylland, som ikke længere må give kemo- og dialysepatienter ekstra transportstøtte. Regionsrådet opfordrer Sundhedsministeren til at modernisere reglerne.

Region Midtjylland må ikke give dialyse- og kræftpatienter bedre transportmuligheder end andre patienter. Det siger loven og den skal naturligvis holdes. Men det var med blandede følelser, at regionsrådet i dag afskaffede en 12 år gammel særregel.

Loven er lige, men patienterne er forskellige

- Man kan sige, at loven er lige, men det er patienterne ikke. De er meget forskellige og har forskellige behov for behandling, siger formand for Hospitalsudvalget Henrik Gottlieb Hansen (S). Han peger på, at dialyse, kemo- og strålepatienter langt oftere end andre patienter må rejse til og fra behandling på hospitalet og dermed kan have betydelige udgifter til transport.

Amterne måtte – regionerne må ikke

Da regionerne blev etableret i 2007 blev særregler om befordring af ambulante nyre- og kræftpatienter videreført fra amterne. Amterne havde kommunalfuldmagt og kunne derfor lave særlige gunstige regler for udvalgte patientgrupper.

- Den mulighed har regionerne ikke, og Region Midtjylland har derfor reelt overtrådt loven, ved at tilbyde patienter til og fra dialyse-, kemo- og strålebehandling en bedre service, end andre patienter, siger Henrik Gottlieb Hansen.

Ekstra støtte til kræft- og dialysepatienter

Særreglerne har hidtil givet dialysepatienter fri kørsel med patienttransport eller fri adgang til tilskud til egen kørsel, mens patienter i stråle- eller kemobehandling har haft fri kørsel med patienttransport, hvis vedkommende ikke helbredsmæssigt har været i stand til at bruge offentlig transport. Særreglerne afskaffes med virkning fra den 1. marts 2020.

Ingen ændring for flertallet

Det store flertal af pendlende patienter lægger dog næppe mærke til, at reglerne nu bliver tilpasset gældende lovgivning, fordi de fortsat har ret til tilskud eller kørsel. Andre patienter, primært de, der har kort afstand til behandling, mister derimod retten til patientkørsel eller tilskud til befordring.

- Det er de få ret hårdt ramte patienter, der mister ekstra hjælp til transporten. Den skævhed håber vi sundhedsministeren vil se nærmere på, siger Henrik Gottlieb Hansen.

Region Midtjylland brugte i 2018 39,5 mio. kr. på patienttransport af kemo-, stråle- og dialysepatienter. Ændringen af reglerne betyder en besparelse på omkring en million kroner, men beløbet kan ikke på forhånd beregnes præcist.

Flere oplysninger

  • Formand for Hospitalsudvalget Henrik Gottlieb Hansen (S), tlf. 2129 9726