Modelfoto fra instruktionsfilm om belastningstest til covid-undersøgelse

Som et værktøj til at kunne identificere patienter, der er i risiko for et svært sygdomsforløb med Covid-19 og derfor bør  indlægges, gennemfører Præhospitalet som noget nyt en belastningstest, kaldet 'Stoletesten'.

Det er en vigtig opgave for personalet i ambulancerne og akutlægebilerne at få identificeret de patienter, som potentielt er i risiko for et svært sygdomsforløb og som har behov for indlæggelse.

COVID-19 er en infektion, som rammer bredt. De fleste patienter vil opleve at få milde til moderate symptomer, mens en mindre gruppe vil opleve sværere sygdomsforløb, der kræver hospitalsbehandling.

Italiensk inspireret belastningstest
Inspireret af vores italienske kollegaer har Præhospitalet nu indført en belastningstest, som let og hurtigt kan udføres hos patienter, som  tilsyneladende er stabile og hvor man kan være i tvivl om, hvorvidt de  har brug for at blive indlagt.

- Erfaringer fra Italien tyder på, at der er en gruppe af patienter mistænkt for COVID-19 med åndenød, der fremtræder stabile, når man måler på deres vejrtrækning og kredsløb, men som alligevel senere udvikler et sværere sygdomsforløb. Det er vigtigt, at disse patienter identificeres og hospitalsindlægges, fortæller Allan Bach, som er ledende overlæge for Præhospitalets 'afdeling for akutlægebiler og ambulancer'. 

"Stoletesten"
Testen er en 1 minuts øvelse, hvor patienten skal rejse sig fra en stol og sætte sig igen så mange gange som muligt. Antallet af gange patienten kan rejse og sætte sig giver, sammen med målingen af iltniveauet i blodet, det præhospitale personale et billede af, om patienten har brug for at blive indlagt.

Stoletesten gennemføres kun, når der er tvivl om hvor svært patienten er ramt. Børn samt patienter, der er over 70 år eller har anden svær sygdom vil altid blive kørt til hospitalet. De blive derfor ikke bedt om at gennemføre testen.

Forskere måler på effekten
Præhospitalets Afdeling for Forskning og Udvikling følger systematisk op på indførsel af testen for at sikre, at testen har den ønskede effekt. 

- Vi glæder os meget til at se, hvad resultaterne viser og om denne relativt simpelt udførte test, kan være med til at kvalificere beslutningen om, hvorvidt patienten skal indlægges eller ej, siger Forskningsleder Ulla Væggemose.

Julie Bøgh Linding Kjerullf er tovholder på opfølgningen i samarbejde med initiativtager, AMK-læge og lektor Morten Thingemann Bøtker. 

Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden) har støttet projektet med 230.000 kr.