Præhospitalets nye forskningsstrategi, som rækker frem til år 2025, skal være med til at sikre gode beslutninger til gavn for patienter i kritiske situationer.

Med visionen om at skabe 'skelsættende viden til gavn for patienten' vil Præhospitalet i årene 2020-2025 igangsætte forskningsprojekter ud fra tre forskningstemaer:

  • Kritisk beslutningstagning
  • Kritiske interventioner
  • Mennesket og systemet

Forskning tæt på patienten
Der vil indenfor de tre forskningstemaer være særligt fokus på patienter med hjertestop, brystsmerter, stroke, åndenød og traume. Derudover vil der være fokus på den gruppe af patienter, hvor det kan være særligt vanskeligt at finde den rette hjælp, og hvor det kliniske skøn er udfordret.

- Vi har et skarpt øje på at lave forskning, der foregår helt ude ved patienterne. Forskningen skal bane vejen for at skabe mærkbare forbedringer af den konkrete indsats på skadestedet og undervejs til specialiseret hjælp. Den nye forskningsstrategi kommer til at sætte retningen for, hvilke projekter, vi sætter i gang, siger Præhospitalets forskningsleder Ulla Væggemose.

Flere faggrupper skal være med
Præhospitalet vil arbejde aktivt for at skabe gode, solide rammer for forskning med fokus på en række strategiske indsatsområder. Der vil blandt andet være fokus på at understøtte at alle faggrupper kan bidrage til forskningen.

- Vi vil arbejde for at flere faggrupper skal være repræsenteret i de aktuelle forskningsprojekter. Det skal både udvide vores forskningsperspektiv og sikre, at forskningen forankres bredt og dermed hurtigere omsættes til bedre hjælp til patienterne, forklarer Ulla Væggemose.

Læs mere i "Præhospitalets forskningsstrategi 2020-2025".