Jan Kjær Madsen - Ny ambulancechef i Præhospitalet

Fotograf: Lone Bolther Rubin.

Det bliver en leder med stor erfaring fra ambulanceområdet, som fra 1. marts 2020 skal stå i spidsen for udvikling og drift af Region Midtjyllands voksende ambulancetjeneste.

Præhospitalet skal fra starten af 2021 stå for driften af i alt 21 ambulancer og 10 akutlægebiler. Den nye ambulancechef indgår i den samlede afdelingsledelse for den regionale driftsorganisation og får en unik mulighed for at være med til at sætte den strategiske retning for udvikling af hjælpen med ambulancer og akutlægebiler til midtjyderne.

Leder med lang erfaring i ambulancedrift
Jan Kjær Madsen er uddannet agronom og har arbejdet med både rådgivning, fagpolitik og ledelse i SEGES, det tidligere Dansk Landbrugsrådgivning. De seneste ti år har han arbejdet i Falck A/S som først stationsleder og siden områdeleder for 155 reddere i Randers og Djursland.

Præhospitalets direktør Henning Voss glæder sig til at få en ny erfaren leder med stor brancheindsigt med ombord til udvikling af den regionale driftsorganisation.    

- Med Jan Kjær Madsen får vi en strategisk stærk og visionær leder med indgående kendskab til netop ambulancetjenesten. Jan har desuden stor interesse i og erfaring med at lede forandringsprocesser og sikre god kommunikation med medarbejderne, både når det drejer sig om større strategiske ændringer som nu og når det gælder den løbende implementering af fx ny behandlings-og undersøgelsesmetoder i ambulancerne.

Medarbejderne er nøglen til succes
Jan Kjær Madsen er klar til at tage fat og ser frem til samarbejdet med de øvrige ledere og medarbejdere i Præhospitalet. 

- Jeg glæder mig til at være med til at udvikle og konsolidere driften af de regionale ambulancer og akutlægebiler. En af de første store opgaver bliver at ansætte et par hundrede medarbejdere, der skal være rygraden i ambulancetjenesten og sikre hurtig og professionel hjælp til borgerne. Jeg er meget bevidst om, at medarbejderne er hovednøglen til succes og vil sammen med den øvrige ledelse lægge stor vægt på at skabe gode rammer og en kultur, der understøtter medarbejdernes engagement, trivsel og faglige udvikling.  


Politisk erfaring
Som ambulancechef kommer Jan Kjær Madsen til at indgå i Præhospitalets ledergruppe og skal sammen med den ledende overlæge for akutlægebilerne drive den nye regionale driftsorganisation. Jan Kjær Madsen er 48 år og bor i Hornslet, på en ejendom, hvor fritiden blandt andet går med skovarbejde og naturpleje. Han er byrådsmedlem i Syddjurs kommune for Radikale Venstre, hvor han sidder i kommunens økonomiudvalg og udvalget for bæredygtig udvikling.