Når en person falder om med hjertestop, falder chancen for overlevelse med 10 pct. for hvert minut, der går, indtil den livreddende førstehjælp sættes i gang. Alle, der træder til ved hjertestop, kan derfor gøre en vigtig forskel. Fra i dag, den 1. maj, bliver TrygFondens Hjerteløberordning landsdækkende. 

Som hjerteløber kan man udgøre en vigtig forskel mellem liv og død, når en person falder om med hjertestop uden for hospital. For hvert sekund der går, indtil nogen påbegynder genoplivning, falder chancen for at overleve. TrygFondens Hjerteløberordning, der organiserer frivillige, som melder sig til at yde hjertelungeredning og bringe hjertestartere ud, når der er hjertestop i nærheden, fokuserer derfor på at minimere tiden, fra hjertestoppet indtræffer, til hjælpen når frem.

Midtjyske hjerteløbere kom til i oktober 2018
Hjerteløberordningen blev lanceret i Region Hovedstaden den 1. september 2017. Året efter gik Region Midtjylland med i projektet, og i februar i år gik ordningen også i luften i Region Nordjylland. 1. maj blev Region Syddanmark og Region Sjælland også en del af Hjerteløberordningen, som dermed fremover dækker hele landet.

- Det er meget glædeligt, at Hjerteløberordningen nu bliver landsdækkende. Danskerne har allerede taget virkelig godt imod ordningen og har tydeligt vist, at de er klar til at træde til for hinanden, når der er behov for det. I og med at ordningen nu bliver landsdækkende, betyder det, at vi kan sende hjerteløbere ud til hjertestop i hele Danmark, siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden.

Når 1-1-2 får et opkald om hjertestop, bliver de nærmeste hjerteløbere alarmeret på deres telefon via appen TrygFonden Hjerteløber. Af de løbere, der accepterer missionen, bliver nogle sendt direkte til hjertestoppet for at påbegynde hjertelungeredning, mens andre guides til at hente nærmeste hjertestarter.

Danmark er en nation af førstehjælpere
Danmark har gennem de seneste knap 20 år indtaget en global førerposition med sin meget positive udvikling på genoplivningsområdet. Siden 2001 er det bl.a. lykkedes at firedoble både overlevelsen efter hjertestop uden for hospital (fra 3,9 pct. i 2001 til 16 pct. i 2018) og antallet af vidner og førstehjælpere, der træder til med hjertelungeredning før ambulancens ankomst (fra 19 pct. i 2001 til 77 pct. i 2018). Med Hjerteløberordningen, der nu bliver landsdækkende, skiller Danmark sig endnu engang positivt ud fra resten af verden.

- I løbet af de seneste knap 20 år er vi blevet en nation af førstehjælpere, der bliver kigget til fra hele verden. Vi var det første land i verden med et landsdækkende hjertestarternetværk, og nu viser vi også vejen i inddragelsen af frivillige hjerteløbere med henblik på, at flere skal overleve hjertestop uden for hospital, siger Grethe Thomas og fortsætter:

- I dag er vi over 82.000 hjerteløbere. At så mange danskere allerede har meldt sig som hjerteløbere og dermed engagerer sig i indsatsen for at redde liv og træde til for hinanden, er utroligt glædeligt og rørende.

- Vi tror på, at jo flere hjerteløbere vi er, desto større er chancen for, at en person med pludseligt hjertestop hurtigt kan få den altafgørende hjælp. På den måde er hjerteløberne et godt supplement til vores eksisterende akutberedskab i Danmark. Alle kan gøre en forskel, og vi håber, at endnu flere har lyst til at blive en del af Hjerteløberordningen, siger Grethe Thomas.

Mere end 22.000 hjerteløbere i Region Midtjylland
På landsplan har 82.697 personer registreret sig som hjerteløbere i Hjerteløberordningen. Det svarer til 1.426 hjerteløbere pr. 100.000 indbyggere (opgjort den 28. april 2020).

I Region Midtjylland var der ultimo april 2020: 22.221 hjerteløbere – svarende til 1.709 hjerteløbere pr. 100.000 indbyggere.

Vil du være hjerteløber?
Hvis du er over 18 år og har en smartphone, kan du blive hjerteløber. Du skal downloade appen ”TrygFonden Hjerteløber” og tilmelde dig. Når der bliver ringet 1-1-2 om et formodet hjertestop, kan du via appen blive alarmeret af regionens akutberedskab. Du bliver bedt om enten at yde hjertelungeredning eller hente en tilgængelig hjertestarter, som du kan bringe frem til personen med hjertestop.

Hvis du bliver kaldt ud til et hjertestop, får du en alarm på telefonen, som kan afvises eller accepteres. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har været på kursus i livreddende førstehjælp. Læs mere på:

www.hjertestarter.dk/saadanredderduliv/bliv-hjerteloeber

 

Fakta om hjertestop uden for hospital i Danmark

  • Hvert år får cirka 5.400 personer i Danmark hjertestop uden for hospital. Det svarer til 15 personer om dagen.
  • Danskerne er blandt de bedste i verden til at træde til ved hjertestop. Fra 2001 og frem til nu er antallet af danskere, der træder til, firedoblet (fra 19 pct. i 2001 til 77 pct. i 2018), og det samme er overlevelsen (fra 3,9 pct. i 2001 til 16 pct. i 2018). Der er stadig et stort potentiale for at redde flere, særligt i private hjem, hvor 76 pct. af hjertestoppene sker, og kun ganske få overlever.
  • Hvis en person med hjertestop først får hjælp, når ambulancen ankommer, er der 11 pct. chance for at overleve. Yder en lægmand – eksempelvis en hjerteløber – livreddende førstehjælp, inden ambulancen ankommer, stiger overlevelseschancen til 16 pct. Hvis der også stødes med en hjertestarter inden ambulancens ankomst, kan op mod 50 pct. (nogle studier peger ovenikøbet på over 70 pct.) overleve.
  • Fire ud af fem danskere over 18 år har modtaget undervisning eller instruktion i hjertelungeredning, og knap halvdelen af danskerne er desuden blevet instrueret i at bruge en hjertestarter. Det viser en undersøgelse fra 2018 fra forskerne i Akutberedskabet i Region Hovedstaden. 97 pct. af de registrerede hjerteløbere har angivet, at de har modtaget førstehjælpsundervisning.
  • Vi ved fra forskningen, at det vigtigste parameter i forhold til at sikre en persons overlevelse ved akut hjertestop uden for hospital er, at personen får hurtig hjælp – og her kan alle træde til og gøre en forskel. For at blive hjerteløber er det derfor ikke et krav, at man har været på kursus i genoplivning, men en generel anbefaling.