Foto fra Ambulance

Fotograf: Niels Åge Skovbo

En ny brugerundersøgelse fra regionerne tager pulsen på, hvordan patienter på tværs af landet oplever det akutte forløb, når de ringer 1-1-2 og får hjælp med ambulancen. Tilfredsheden er meget høj og regionerne har fået ny viden til at skabe endnu bedre patientforløb.

Undersøgelsen viser, at langt de fleste er tilfredse med den hjælp, de får, når de ringer 1-1-2 og får sendt en ambulance til en akut hændelse. 96 procent svarer således ”godt” eller ”meget godt” til deres samlede indtryk af forløbet og kun 4 procent svarer ”dårligt” eller ”meget dårligt”. Undersøgelsen viser også, at der ikke er væsentlige forskelle på patienternes samlede oplevelse af tilfredshed på tværs af regionerne.

 

Patienternes perspektiv på den akutte hjælp

Svarene viser, at patienterne i høj grad oplever at blive mødt med respekt af ambulancepersonalet og føler sig trygge ved deres håndtering af situationen. Desuden er patienterne meget tilfredse med hjælpen fra regionernes vagtcentraler, hvor de oplever, at den sundhedsfaglige medarbejder er imødekommende og forstår, hvorfor de ringer 1-1-2.

En del borgere har tilføjet kommentarer. Mange går på medarbejderne, der omtales som professionelle, tryghedsskabende, respektfulde, beroligende osv. ”Kontakten i telefonen var meget imødekommende og elskværdig. Hun fortjener en medalje!”, skriver én fx, mens en anden skriver: ”Jeg følte mig tryg og rolig i ambulancen. Pga. min ene arm var lammet, ringede en af ambulancefolkene til min søn og fortalte, hvad der skete med mig undervejs. Det var meget flot gjort samtidig med, at han behandlede mig, og fordi han tog det så roligt, så var jeg også mere tryg."

På en god kurs

Formand for Danske Regioner og for regionsrådet i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), glæder sig over, at patienterne er tilfredse og trygge ved akuthjælpen på tværs af regionerne. - Resultaterne tyder på, at vi er på rette kurs, når det handler om at sikre borgernes tryghed på det præhospitale område. Samtidig giver undersøgelsen også ny værdifuld viden om patienternes oplevelser og perspektiv. Den viden skal vi selvfølgelig navigere efter, så vi kan udvikle og styrke kvalitet og service i akuthjælpen, siger Stephanie Lose, som gerne vil takke alle de patienter og pårørende, der har bidraget med svar.

Ny viden skal styrke indsats
Undersøgelsen viser lidt lavere tilfredshed ved spørgsmål om, hvorvidt patienterne oplevede at blive modtaget uden ventetid på hospitalet og om de oplevede, at hospitalspersonalet havde fået besked om, hvorfor de kom. Præhospital direktør i Region Sjælland, Benny Jørgensen, glæder sig til at bruge den nye viden til at skabe endnu bedre patientforløb.  

- Regionerne ser frem til at bruge den nye viden om patienternes oplevelser til at forbedre kvalitet og sammenhæng i det akutte patientforløb. Undersøgelsen tyder fx på, at der er brug for at se på overgangen til hospitalet. Det er en kendt udfordring, og vi arbejder allerede med at styrke kommunikationen fra ambulance til hospital. Patienternes svar understreger, at vi bør sætte ekstra fokus på denne indsats, siger Benny Jørgensen.

 

Fælles national brugerundersøgelse
Undersøgelsen er gennemført blandt patienter, der har ringet 1-1-2 og fået sendt en akut ambulance i august eller september 2019. Flere af regionerne har tidligere gennemført lignende undersøgelser i egen region, men det er første gang, at landets fem præhospitale akutberedskaber har gennemført en samlet undersøgelse med enslydende spørgsmål på tværs af regionerne.

Regionerne har leveret data, mens udviklings- og konsulenthuset DEFACTUM, som er forankret i Region Midtjylland, står for analyse og rapport. 

 

Fakta om undersøgelsen

  • Den fælles, nationale rapport består af data fra 4.868 personer.
  • På landsplan er svarprocenten 45.
  • Borgerne har svaret på 22 spørgsmål. 14 spørgsmål handler om tilfredshed, mens otte er faktaspørgsmål. Se spørgeskema i bilag.
  • Svarene er sammenholdt med en række baggrundsvariable, fx hastegrad, responstid, køn, alder osv.
  • Tre ud af fire svar er fra patienter, resten fra pårørende eller mangler angivelse af hvem, der har svaret.
  • Data er indsamlet fra borgere, som har ringet 1-1-2 og fået sendt en ambulance med hastegrad A eller B i august/september 2019. Hastegrad A sendes til patienter, hvis tilstand vurderes livstruende eller muligt livstruende, hastegrad B til patienter, hvis tilstand vurderes hastende, men ikke livstruende.

Kort om den akutte hjælp
Regionernes præhospitale akutberedskaber har ansvaret for hjælpen fra en akut syg eller tilskadekommen borger ringer 1-1-2 og til vedkommende overleveres til hospitalet eller er færdigbehandlet på stedet. Hver region har en AMK-vagtcentral, hvor alle opkald visiteres på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering. AMK-vagtcentralen har overblikket over behovet for akut hjælp og sender hjælp med blandt andet ambulancer, akutlægebiler, akutbiler og akutlægehelikoptere.

Se rapporten "Brugertilfredshed på det præhospitale område - En national undersøgelse 2020"

Se bilag med spørgeskema.

 

Yderligere kontakt:
Generelle kommentarer: Formand for Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose, (V), mobil 25 33 09 82, slo@rsyd.dk

Region Syddanmark:
Formand for det præhospitale udvalg Mads Skau (V), mobil 40 78 14 75 mska@rsyd.dk
Præhospital chef Gitte Jørgensen, mobil 24 96 93 53, gjo@rsyd.dk

Region Sjælland:
Formand for Udvalget for Det nære sundhedsvæsen Trine Birk Andersen (S), 93 57 77 26, tria@regionsjaelland.dk
Præhospital direktør Benny Jørgensen, 40 24 56 83, bjer@regionsjaelland.dk

Region Midtjylland:
Formand for hospitalsudvalget Henrik Gottlieb (S), 21 29 97 26, henrik.hansen@rr.rm.dk
Præhospital direktør Henning Voss, 21 55 29 16, henningWeihrauch.voss@ph.rm.dk

Region Hovedstaden:
Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via Region Hovedstadens pressevagt 70 20 95 88, presse@regionh.dk
Enhedschef for Ambulance og køretøjer i Region Hovedstadens Akutberedskab, Charlotte Barfod, 24 85 59 50, charlotte.barfod.02@regionh.dk
Region Nordjylland:
Formand for Akut- og Praksisudvalget Mogens Ove Madsen (S), 30 11 33 67, mogens.madsen@rn.dk
Præhospital direktør Peter Larsen, 22 71 17 70, pl@rn.dk