Redderne i værnemidler, når der er mistanke om covid-19

Fotograf Hans Christien Strickert

28. april 2020

Region Midtjyllands 69 ambulancer spiller central rolle i indsatsen for at hjælpe muligt covid-19 smittede patienter.

Når borgerne ringer 1-1-2 og der er behov for sundhedsfaglig hjælp, kører ambulancerne som altid afsted for at komme den kritisk syge patient eller tilskadekomne til undsætning. Men ambulancepersonalet har som personalet på hospitalerne fået nye opgaver og andre arbejdsvilkår i forbindelse med corona-epidemien.

En række patienter bliver i øjeblikket visiteret til indlæggelse med ambulance på baggrund af symptomer, som kan skyldes Covid-19.  Patienterne visiteres af egen læge efter telefonisk kontakt og for at styrke vurderingen sendes ambulancen hjem til patienten.

Patienten behøver ikke altid indlæggelse
Ambulancepersonalet undersøger patienten og vurderer på stedet, om patienten skal indlægges eller kan blive i eget hjem. Reddernes vurdering af om patienten kan blive hjemme konsulteres altid med en præhospital speciallæge.

- Vi undersøger patienten gundigt og vurderer, om han eller hun har behov for den hjælp, der kan gives på hospitalet. Mange patienter med covid-symptomer kan sagtens blive hjemme i vante rammer, mens de bliver raske og vil foretrække det, hvis det vurderes at være sundhedsmæssigt forsvarligt, fortæller speciallæge Allan Bach, som er ledende overlæge for regionens akutlægebiler og ambulancer.
Det vil ofte være yngre, ellers raske patienter, der kan forblive i eget hjem, mens patienter, der er over 70 år eller har anden svær sygdom altid vil blive kørt til hospitalet.

Værnemidler skal beskytte mod smittespredning
Der bliver i denne tid taget ekstra forholdsregler for at redderne ikke skal blive smittet med corona-virus og dermed heller ikke skal blive smittespredere. Ambulancepersonalet prøver før ankomst at afklare, om en patient har symptomer på covid-19. Hvis det er tilfældet bruger ambulancepersonalet værnemidler i form af overtræksdragt, handsker, mundbind og briller eller visir. Patienten får også udleveret et mundbind.

- Formålet med de nye procedurer er at give patienten det bedste forløb samt at undgå risiko for smitte for alle parter. Patientens liv og førlighed skal stadig reddes, så vi giver selvfølgelig al den hjælp, patienten har brug for, i nogle tilfælde altså blot iklædt beskyttende værnemidler, forklarer Allan Bach.

Mere information
Allan Bach, mobil: 2972 6432, allbac@rm.dk
Per Sabro Nielsen, mobil: 2134 9887, per.sabro@ph.rm.dk