Ambulance og udstyr

Præhospitalet søger ambulanceelever

Der er nu slået nye elevstillinger op hos Region Midt, der søges 15 ambulancebehandlerelever fordelt på vores stationer i Aarhus, Randers, Horsens, Silkeborg, Herning og Holstebro med opstart i henholdsvis april og november 2021, se stillingsopslaget på vores jobportal. Frist for ansøgning er 15. januar 2021

Når du søger om at blive ambulancebehandlerelev hos Præhospitalet, har du muligheden for at blive inviteret til at indgå i vores rekrutteringsforløb. Her vil du blive testet og vurderet i nogle af de kompetencer, der er vigtige at have, når man skal være ambulancebehandler.

Det samlede rekrutteringsforløb består af samarbejdsøvelser samt fysiske og kognitive tests.

Vil du vide mere, er du velkommen til at tage kontakt til Stine N Sejr.

Første testdag (fysisk test)

Onsdag d. 10. februar 2021 og Torsdag d. 11. februar 2021

Det består især af fysiske tests og samarbejdsøvelser, som danner grundlag for en individuel vurdering af, der afgør om man inviteres videre i rekrutteringsforløbet.  


På testdagen skal alle gennemgå følgende prøver:

  • Løbetest – Coopers test. 2400 m på tid. Mænd: Max 12 min, Kvinder: Max 13:30 min.
  • Goblet Squat mænd: 28kg. Kvinder: 20kg. Bestået: 10 gentagelser.
  • Dødløft. Kan udføres som konventionel dødløft, eller sumo dødløft – aspiranten vælger selv. Mænd: 70kg. Kvinder: 45kg. Bestået: 10 gentagelser.
  • Handlebane – en øvelse som tester evnen til at planlægge bevægelse, samt træffe beslutninger i et stresset miljø.

 

Anden testdag (kognitiv test)

Mandag d. 15. februar 2021, Tirsdag d. 16. februar 2021 og Onsdag d. 17. februar 2021

I umiddelbar forlængelse af testdagen, gives individuel tilbagemelding på om man er gået videre i rekrutteringsforløbet.

Denne dag består af to mindre skriftlige prøver, en personlighedstest og en personlig samtale.

 

Ansætteselsessamtaler afholdes:

Fredag d. 19. februar 2021

Mandag d. 22. februar 2021

Tirsdag d. 23. februar 2021

Her kan du se en kort video, som beskriver de fysiske tests i forbindelse med ansættelsesforløbet.

fysisktest.png