Region Midtjylland giver tilskud til kørsel til og fra det  nærmeste behandlende hospital, hvis du opfylder mindst én af disse betingelser:

  • Du er folkepensionist eller førtidspensionist.
  • Du bor mere end 50 km fra hospitalet - beregnet efter Kraks ruteplan med alternativ rute.
  • Du har været på hospitalet og indkaldes i den forbindelse til videre behandling, og kan hverken tage bussen eller toget på grund af dit helbred.

Derudover skal udgifter til transport til og fra hospitalet være over 45 kr. for pensionister og 108 kr. for andre (2022-takst).

Sådan søger du om tilskud

Du skal i første omgang selv betale for at komme til og fra hospitalet.

Region Midtjylland kan dække den del af udgifterne, der svarer til den billigste transportform. Det kan være en tog- eller busbillet eller normalprisen på en rejse med rejsekort. I enkelte tilfælde kan vi udbetale det, der svarer til statens laveste kilometertakst.

Hvis du vil søge om tilskud til kørsel i forbindelse med behandling på et hospital uden for Region Midtjylland, kan du ikke søge online.

Du skal i stedet sende din ansøgning til:

Kørselskontoret
Lægårdvej 10 R, 6. sal
7500 Holstebro

eller kontakte os på sikker mail, (kræver nem-id).

Sådan søger du om tilskud

Fra 1. januar 2021 har vi indført digital ansøgning. Derfor er er måden du søger tilskud på, afhængig af, om dit besøg på hospitalet fandt sted før eller efter 1. januar 2021.

Søg om tilskud til aftaler efter den 1. januar 2021

Her skal du søge digitalt.


Søg om tilskud til aftaler før den 1. januar 2021

Her skal du søge via papirblanketter, som rekvireres fra den afdeling, du har været på.