Her ligger vores baser

Region Midtjylland har det overordnede ansvar for ambulancekørslen, kørslen med sygetransport og kørslen med akutlægebiler. Præhospitalet driver selv 60 procent af ambulancerne og sygetransportbilerne. Falck og Samsø Redningskorps er leverandør for de øvrige 40 procent.
Alle akutlægebiler kører med Præhospitalet som arbejdsgiver.

Beredskabet på baserne kan bestå af:

 • Ambulancer
 • Biler til liggende sygetransport
 • Akutlægebiler
 • Præhospitale visitationsenheder.

Basetyper

Der er to forskellige slags baser:

 • Faste baser

  Det er her personalet møder ind, og det er her, de kan opholde sig, hvis der er tid mellem kørslerne.
  De faste baser har køkken, muligheder for hvile og samvær samt udstyr til faglig træning.
 • Fremskudte baser

  Det er ekstra baser som anvendes i kortere perioder, når der er brug for at placere en ambulance i et område, fordi der ellers ville være risiko for lang responstid.

Placering og beredskab af baserne