AMK er en forkortelse for Akut Medicinsk Koordinering. AMK-vagtcentralen har ansvaret for de patienter, som ringer 1-1-2. Hver enkelt opkald visiteres på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering, der tager udgangspunkt i beslutningsstøtteværktøjet Dansk Indeks for Akuthjælp. AMK-vagtcentralen er i drift døgnet rundt året rundt.

Rette hjælp

AMK-vagtcentralen skal sikre:

  • Rette hjælp i rette tid til alle patienter
  • Optimal udnyttelse af ressourcerne

Optimal brug af ressourcerne

AMK-vagtcentralen visiterer, prioriterer og disponerer anvendelsen af ambulancer, akutlægebiler samt akutlægehelikoptere og andre præhospitale enheder. Formålet er at sikre, at de mest alvorligt syge eller tilskadekomne får hjælp først ved optimal udnyttelse af ressourcerne.

Andre patientkørsler

AMK-vagtcentralen koordinerer også de patientkørsler, som praktiserende læger, vagtlæger og hospitaler bestiller. Det kan både dreje sig om akutte kørsler og mere planlagte kørsler, hvor patienten har brug for liggende eller hvilende transport til og fra hospitalet eller skal flyttes fra et hospital til et andet.

Siddende patientkørsel

Vi hjælper også patienter, som har brug for at blive kørt til og fra hospitalet i en siddende patienttransport. Disse kørsler organiseres af Kørselskontoret, som også hører under AMK-vagtcentralen. Her behandles desuden ansøgninger om tilskud til patienter, der selv har sørget for transporten med tog/bus eller egen bil.

Læs mere om kørselskontoret og siddende patientkørsel her.  

 

 

Se film om AMK-vagtcentralen

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.