Ambulance

Præhospitalets primære opgave består i at sikre sundhedsfaglig hjælp, når Region Midtjyllands borgere får brug for akut hjælp.

Hjælpen koordineres fra AMK-vagtcentralen
Hjælpen ydes blandt andet i form af ambulancer, akutlægebiler, akutlægehelikopter, frivillige førstehjælpere og sundhedsfaglig rådgivning. Hjælpen koordineres og sendes til borgerne fra AMK-vagcentralen, som borgerne kan ringe til via 1-1-2.

Præhospitalet har ansvaret for at koordinere den samlede sundhedsfaglige indsats, indtil regionens borgere modtages på hospitalet. Derudover er det også Præhospitalet, som har ansvaret for patientkørsel til og fra behandling.

Regionen driver også selv ambulancer og akutlægebiler
Region Midtjylland har på baggrund af beslutninger fra regionsrådet og udbud hjemtaget en større del af driften fra private leverandører. Den regionale drift er nu samlet i en afdeling ved navn: Ambulancer og akutlægebiler, der har ansvaret for: 

  • 42 ambulancer
  • 10 akutlægebiler
  • 5 sygetransportbiler
  • Uddannelse og Kvalitet i ambulancedriften, på tværs af leverandører 

På disse sider kan du læse mere om de områder, som Præhospitalet varetager.