Ambulance

Præhospitalets primære opgave består i at sikre sundhedsfaglig hjælp, når Region Midtjyllands borgere får brug for akut hjælp.

Hjælpen ydes blandt andet i form af ambulancer, akutlægebiler, akutlægehelikopter, frivillige førstehjælpere og sundhedsfaglig rådgivning. 

Præhospitalet har ansvaret for at koordinere den samlede sundhedsfaglige indsats, indtil regionens borgere modtages på hospitalet. Derudover er det også Præhospitalet, som har ansvaret for patientkørsel til og fra behandling.

På denne side kan du læse mere om de områder, som Præhospitalet varetager.