Præhospitalet

Responstider i Region Midtjylland

Se, hvordan ambulancerne i Region Midtjylland overholder de servicemål, som regionsrådet har vedtaget.


Præhospitalet
tager sig af alvorligt syge eller tilskadekomne patienter, fra der er ringet 1-1-2 og til patienten er færdigbehandlet på stedet eller modtaget på et hospital.

Præhospitalet er et hospital på hjul, som behandler mere end 150.000 borgere om året.

Præhospitalet kører desuden 400.000 siddende patienter til hospitalsbesøg.