I Præhospitalet læger vi stor vægt på faglig udvikling, et godt arbejdsmiljø og en god balance mellem arbejde og privatliv. 

På Præhospitalets jobside kan du møde flere af medarbejderne og se korte portrætter og film, hvor de fortæller om deres arbejde.

Læs artikel med ambulancebehandler, som fortæller om jobbet og det gode samarbejde med kollegerne.

Kollegastøtteordning og psykologhjælp

Det kan være krævende at arbejde i det præhospitale miljø og der er risiko for at møde hændelser, der kan føre til større psykiske belastninger. Derfor har vi et særligt fokus på den enkelte medarbejders mentale trivsel i dagligdagen og tilbyder gode muligheder for debriefing og psykologisk hjælp efter særligt belastende hændelser.

Præhospitalet har desuden en kollegastøtteordning, hvor du som medarbejder har et dedikeret kollegastøtte-netværk i ryggen. Kollegastøtteordningen skal være med til at sikre trivsel og et godt arbejdsmiljø i hverdagen. Læs mere om kollegastøtteordningen.

Præhospitalets personaleforening

Præhospitalet har egen personaleforening med ca. fem sjove og hyggelige arrangementer hvert år. Medlemmerne står selv for idéer til arrangementerne, som kan spænde vidt, men altid indeholder et godt måltid.

Personalegoder i Region Midtjylland

Præhospitalet er en del af Region Midtjylland, der har i alt 28.000 ansatte. Som ansat i Region Midtjylland får du adgang til en række personalegoder, fx feriehuse, fitnessaftaler, bruttolønsordninger og rabat til kurser på Folkeuniversitetet.

Læs mere om Region Midtjyllands personalegoder.