Introduktion Precharge

I Danmark får 4000 personer årligt hjertestop uden for hospitalet.

Både nationalt og internationalt har der i mange år været fokus på at forbedre behandlingen og overlevelsen hos patienter med hjertestop.

Afbrydelser i brystkompressioner under kardiopulmonal genoplivning (CPR) er vist at give dårligere overlevelse. American Heart Association og European Resuscitation Council (ERC) har i de seneste guidelines gjort en stor indsats for at forbedre outcome ved at lægge større vægt på brystkompressioner med så få og korte afbrydelser som muligt.

I 2005 blev algoritmen for kardiopulmonal genoplivning ændret fra 15:2 til 30:2 for at minimere "hands off"-tid, hvor der ikke gives kompressioner. Dermed forbedres blodgennemstrømning og iltforsyning til hjerte og hjerne.

I 2015 anbefalede guidelines, at man ved konstatering af stødbar rytme udfører brystkompressioner under opladning af defibrillatoren for yderligere at minimere "hands off"-tiden.

Næste logiske trin for at minimere "hands off"-tiden er opladning af defibrillatoren inden analysering af hjerterytmen, så rytmeanalyse og afgivelse af stød kan udføres i samme pause (Precharge).

Proceduren for Precharge gennemgås detaljeret i det følgende E-learnings materiale. Undervisningsmaterialet er lavet af Region Midtjylland i samarbejde med de 4 øvrige regioner.

 

Rasmus Faurby, rasmfaur@rm.dk

Ronni Sander, ronni.sander@rm.dk