Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med en direktion, to hovedspor af opgaver og en række stabe. De to hovedspor af opgaver er velfærdsydelser og regional udvikling. Præhospitalet hører under hovedsporet velfærd.

Under hovedsporet velfærd findes alle regionens hospitaler. Herunder Præhospitalet.