Præhospitalet består af 110 fastansatte. Vi har ansvaret for den sundhedsfaglige indsats samt den transport, som borgerne tilbydes i forbindelse med transport til og fra behandling.

Tætte samarbejder

Opgaven løses i tæt samarbejde med øvrige beredskabsmyndigheder, regionens hospitaler og de private operatører, som Region Midtjylland har indgået aftaler med om ambulancekørsel, kørsel med liggende patienter, akutlægehelikopter samt kørsel med siddende patienter.

Vi varetager opgaver indenfor følgende områder:

Præhospitalets ledelse

Præhospitalet ledes af en præhospital direktør og en lægefaglig direktør med reference til Region Midtjyllands direktion.

Leverandører til Præhospitalet

De tre ambulancefirmaer: Falck Danmark, Responce og Samsø Redningskorps samt helikopterfirmaet Norsk Luftambulanse løser deres opgaver for Region Midtjylland med ansvar over for Præhospitalets ledelse.

 

Hvad betyder Præhospital?

Præ-hospital betyder før-hospital. Det vil sige sundhedsfaglig hjælp til borgere og patienter inden de kommer til hospitalet.

Kontakt Præhospitalet


Olof Palmes Allé 34 1. sal
8200 Aarhus N
Telefon: 7841 4848
hovedpostkasse@ph.rm.dk


Skriv sikkert til os 
- hvis din mail indeholder personfølsomme oplysninger.
Hovedpostkassen har fast vagt i dagtid på hverdage. Vagten sender post videre til rette medarbejder, så du får hurtig og sikker hjælp.