Præhospitalet har blandt andet ansvaret for at yde sundhedsfaglige indsats til borgere, der ringer 1-1-2. Vi har også ansvaret for kørselshjælp til borgere, som har brug for transport til og fra behandling. 

Præhospitalet driver 42 af regionens 70 ambulancer, mens Falck og Samsø Redningskorps driver de resterende. Præhospitalet driver også regionens 10 akutlægebiler. 

Falck driver hovedparten af regionens sygetransportbiler, mens 5 sygetransportbiler drives af Præhospitalet.

Medarbejdere

Præhospitalet har mere end 700 medarbejdere, hvoraf en stor del er medarbejdere i ambulancerne. Derudover har vi omkring 170 konsulentansatte speciallæger, der arbejder som akutlæger og i vores AMK-vagtcentral. 

Præhospitalets ledelse

Præhospitalet ledes af en præhospital direktør og en lægefaglig direktør. Begge refererer til Region Midtjyllands direktion.

Samarbejder om opgaverne

Præhospitalets opgaver løses i samarbejde med regionens hospitaler, praktiserende læger, vagtlæger, kommuner, politi, Brand&Redning samt øvrige beredskabsmyndigheder.

Vi samarbejder tæt med de private leverandører, som vi har indgået aftaler om ambulancedrift, kørsel med liggende patienter, akutlægehelikopter samt kørsel med siddende patienter.

  • Ambulancefirmaerne Falck Danmark og Samsø Redningskorps
  • Midttrafik (siddende patientkørsel)
  • Helikopterfirmaet Norsk Luftambulanse 

 

Kontakt Præhospitalet


Olof Palmes Allé 34 1. sal
8200 Aarhus N
hovedpostkasse@ph.rm.dk
Tel. 7841 4848

Skriv sikkert til os 
- hvis din mail indeholder personfølsomme oplysninger.
Hovedpostkassen har fast vagt i dagtid på hverdage. Vagten sender post videre til rette medarbejder, så du får hurtig og sikker hjælp.

 

Hvad betyder Præhospital?

Præ-hospital betyder før-hospital. Det vil sige sundhedsfaglig hjælp til borgere og patienter inden de kommer til hospitalet.