Præhospitalet har ansvaret for den sundhedsfaglige indsats samt den transport, som borgerne tilbydes i forbindelse med transport til og fra behandling.

Vi forventer pr. 1. december 2021 at beskæftige ca. 580 medarbejdere, hvoraf en del er ambulancereddere. Desuden har vi omkring 150 konsulentansatte speciallæger, der arbejder som akutlæger og i vores AMK-vagtcentral. 

Tætte samarbejder

Opgaven løses i tæt samarbejde med øvrige beredskabsmyndigheder, regionens hospitaler og de private operatører, som Region Midtjylland har indgået aftaler med om ambulancekørsel, kørsel med liggende patienter, akutlægehelikopter samt kørsel med siddende patienter.

Vi varetager opgaver indenfor følgende områder:

Præhospitalets ledelse

Præhospitalet ledes af en præhospital direktør og en lægefaglig direktør med reference til Region Midtjyllands direktion.

Leverandører til Præhospitalet

De tre ambulancefirmaer: Falck Danmark, Responce og Samsø Redningskorps samt helikopterfirmaet Norsk Luftambulanse løser deres opgaver for Region Midtjylland med ansvar over for Præhospitalets ledelse.