Præhospitalet har blandt andet ansvaret for at yde sundhedsfaglige indsats til borgere, der ringer 1-1-2. Vi har også ansvaret for den kørselshjælp, som borgere tilbydes, når de har brug for transport til og fra behandling samt for flytning af patienter mellem hospitaler. 

Præhospitalet driver 42 af regionens 70 ambulancer, mens Falck og Samsø Redningskorps driver de resterende. Præhospitalet driver også regionens 10 akutlægebiler. 

Falck driver hovedparten af regionens sygetransportbiler, mens 5 sygetransportbiler drives af Præhospitalet.

Medarbejdere

Præhospitalet har omkring 600 medarbejdere, hvoraf en stor del er ambulancemedarbejdere. Desuden har vi omkring 150 konsulentansatte speciallæger, der arbejder som akutlæger og i vores AMK-vagtcentral. 

Præhospitalets ledelse

Præhospitalet ledes af en præhospital direktør og en lægefaglig direktør. Begge refererer til Region Midtjyllands direktion.

Samarbejder om opgaverne

Præhospitalets opgaver løses i tæt samarbejde med regionens hospitaler, praktiserende læger, vagtlæger, kommuner, politi, Brand&Redning samt øvrige beredskabsmyndigheder.

Vi samarbejder desuden tæt med private leverandører, hvor vi har indgået aftaler om ambulancedrift, kørsel med liggende patienter, akutlægehelikopter samt kørsel med siddende patienter.

  • Ambulancefirmaerne Falck Danmark og Samsø Redningskorps
  • Midttrafik (siddende patientkørsel)
  • Helikopterfirmaet Norsk Luftambulanse