Fire nye akutlægehelikoptere vil give større fleksibilitet, øget sikkerhed og blandt andet sikre bedre plads til særligt udstyr og personale, når patienter skal flyves til specialiseret behandling på et hospital.

Fra november 2024 vil fire nye akutlægehelikoptere flyve med patienter i Danmark – og det bliver Norsk Luftambulanse, der skal flyve dem. Det står klart efter en netop afgjort udbudsrunde for akutlægehelikoptere i Danmark.

-Akutlægehelikopterne sikrer hurtig og vigtig akuthjælp til patienter i områder af landet, hvor transporttiden til hospitalet ellers er lang. Patienter på øer og i tyndt befolkede områder kan på den måde få samme hjælp som andre, der har brug for hurtig specialiseret hjælp på et hospital, siger næstformand i Danske Regioner, Stephanie Lose.

Fire selskaber var prækvalificeret til at byde på den nye kontrakt, men kun tre selskaber valgte at afgive endelige tilbud, nemlig: Franske SAF Helicopteres, Konsortiet ”Scandinavian Air Ambulance and KN Helicopters” fra henholdsvis Sverige og Danmark samt Norsk Luftambulanse AS. Det fjerde selskab, italienske Elifriulia, har valgt ikke at afgive et endeligt tilbud.

Norsk Luftambulanse gav det samlet set bedste tilbud vurderet ud fra kvalitet, driftssikkerhed og pris.

Stærkt setup
I dag deler Danmark reservehelikopter med Norge, men fra 2024 vil Danmark have sin egen reservehelikopter til de tidspunkter, hvor der for eksempel gennemføres service på en af de fire faste helikoptere. Derudover kommer der ekstra bagvagter på beredskaberne om sommeren, hvor der er flest opgaver for akutlægehelikopterne.

- Vi har haft fokus på driftssikkerhed, kvalitet og fortsat udvikling, og nu får vi et mere robust helikopterberedskab i en periode på mindst ti år til samme pris som nu. Det kan vi kun være tilfredse med, siger Stephanie Lose.

Formanden for styregruppen for Den landsdækkende Akutlægehelikopterordning supplerer:

-Den nye aftale giver os rigtig gode muligheder for at videreudvikle på vores flyvende beredskab. Samlet set får vi altså en endnu bedre løsning, end vi har i dag, og det glæder vi os naturligvis over, siger Dorthe Crüger.


Fakta

Om udbuddet:
I januar 2022 besluttede styregruppen for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning at sende akutlægehelikopterne i genudbud.
Beslutningen blev truffet på baggrund af en kendelse fra Klagenævnet for Udbud, der skabte usikkerhed om dele af udbudsbetingelserne i det tidligere gennemførte udbud.

I juli blev fire selskaber prækvalificeret til at afgive tilbud. Det er:

• Konsortiet Scandinavian Air Ambulance and KN Helicopters (Babcock Scandinavian Air Ambulance, Sverige og KN Helicopters A/S, Danmark)
• SAF Helicopteres (Frankrig) med det danske selskab UNI-FLY som underleverandør
• Norsk Luftambulanse AS - ordningens nuværende operatør (Norge)
• Elifriulia (Italien)

Det italienske selskab Elifriulia har imidlertid valgt ikke at afgive endeligt tilbud, og valget har derfor stået mellem de tre øvrige selskaber.
Kvalitet og driftssikkerhed har vægtet tungest i udvælgelsen (70%), mens prisen har vægtet 30%.

Den nye kontrakt med Norsk Luftambulanse er 10-årig med mulighed for forlængelse i op til yderligere 4 år. Prisen for den nye kontrakt er 131 mio. kr. årligt, hvilket er på niveau med den nuværende kontrakt.

Stand still
De selskaber, der har afgivet endeligt tilbud på akutlægehelikopterne, har i dag fået besked om resultatet. Det betyder, at der fra i dag og frem til den 16. januar er en såkaldt "stand still" periode, hvor selskaberne har mulighed for at komme med indsigelser over beslutningen.

Indgives der ingen indsigelser, kan kontrakten underskrives den 17. januar, og herefter begynder implementeringen frem mod skiftet til de nye helikoptere i november 2024.

Norsk Luftambulanse AS
Norsk Luftambulanse er også i dag leverandør af Danske Regioners akutlægehelikoptere.
Læs mere om selskabet her: www.nlaas.no