Præhospitalet introducerer nu en ny forskningspulje, der yder økonomisk støtte til forskning i præhospitalt regi.

Forskningspuljen har 250.000 kr. til uddeling hvert år. Ansøgningerne behandles i Forskningsrådet, der mødes fire gang årligt. Første ansøgningsfrist er 4. maj 2022 og ansøgningerne behandles på Forskningsrådets møde den 9. maj 2022.

Alle ansatte i Præhospitalet kan søge midler fra puljen. Det samme gælder regionalt ansatte medarbejdere og studerende med tilknytning til Forskning og Udvikling, Præhospitalet.

Forskning for alle faggrupper

Præhospitalet har et strategisk fokus på patientnær forskning, som kan sikre patienterne endnu bedre og mere sammenhængende behandlingsforløb. Uddannelse, implementering og formidling, der er med til at forankre og integrere ny viden ses derfor også som centrale elementer i forskningsprojektet.

- Det er med stor glæde, at vi nu lancerer Præhospitalets Forskningspulje. Nu skal vi have puljen ud at arbejde, så den kan være med til at facilitere og understøtte vores strategi om 'Forskning for alle faggrupper'. Målet er, at puljen skal være med til at fremme forskning, der skabe tydelige forbedringer i den præhospitale indsats i telefoner, biler, helikopter og på hospitalerne hver dag til gavn for patienterne, fortæller Ulla Væggemose, som er forskningsleder ved Forskning og Udvikling, Præhospitalet, Region Midtjylland.

Mere om forskningspuljen

Man kan fx ansøge om økonomisk støtte til:

  • Lønmidler til frikøb fra normalt arbejde med henblik på forskning
  • Konferencedeltagelse i forbindelse med egen præsentation
  • Udgifter i forbindelse med publicering af videnskabelig artikel

Ansøgninger, der knytter an til Præhospitalets Forskningsstrategi 2020-2025 og/eller den præhospitale strategi og handleplan vil blive prioriteret. 

Læs mere om forskningspuljen og hent ansøgningsskema.