03.11.2020

Det bliver en leder med stor erfaring fra både forsvaret og hospitalsvæsenet, der fra 1. november indtager en nøglepost i Præhospitalet.

Niels-Christian Emmertsen får som ledende overlæge i AMK-vagtcentralen ansvaret for at visitere opkald fra ca. 600 borgere dagligt og sikre, at den rette præhospitale hjælp i form af ambulancer, akutlægebiler og akutlægehelikoptere sendes til kritisk syge og tilskadekomne borgere. Det sker i tæt samarbejde med den øvrige afdelingsledelse.

Som ledende overlæge i AMK-vagtcentralen kommer Niels-Christian Emmertsen desuden til at spille en central rolle i koordinationen af hele Region Midtjyllands samlede, sundhedsfaglige indsats i kritiske situationer som fx den aktuelle corona-pandemi eller ved større trafikulykker.

På sikker kurs med erfaren leder

Lægefaglig direktør Per Sabro Nielsen glæder sig til at få en så erfaren leder med ombord, netop nu hvor Præhospitalet både er midt i en rivende udvikling med ny regional ambulancedrift og samtidig en central aktør i covid-beredskabet.

- Med Niels-Christian Emmertsen får vi en erfaren leder, der fra første dag kan bidrage til en stærk ledelse i såvel AMK-vagtcentralen som i det samlede Præhospital. Niels-Christian får en nøglerolle i forhold til de lægefaglige opgaver på tværs af AMK-vagtcentralen, sundhedsberedskabet og den nye regionale ambulancetjeneste og vil med sin særlige profil kunne bidrage til både fremdrift og sikker kurs, når det gælder såvel Præhospitalets akutte hjælp til borgerne som den regionale krisestyring, siger Per Sabro Nielsen.

Teambaseret tilgang

Niels-Christian Emmertsen er uddannet læge og har bred ledelsesmæssig erfaring. Han kommer fra en stilling som chef for Udviklingsdivisionen hos Forsvarets Sanitetskommando og har en karriere i Forsvaret med indsatser i blandt andet Irak og Afghanistan bag sig.

Derudover har han allerede indgående kendskab til Præhospitalets AMK-vagtcentral fra en tidligere ansættelse som lægelig leder i vagtcentralen fra 2013-2016 og er fortsat tilknyttet Præhospitalet som læge og konsulent i en række beredskabsmæssige opgaver.

- Jeg lægger stor vægt på troværdigt og ordentligt lederskab med tydelige kommandoveje, og har god erfaring med samarbejdet på tværs af de forskellige myndigheder. Jeg har en stærk tro på en teambaseret tilgang til opgaverne, og glæder mig at være med til at sætte kvaliteten af indsatsen for borgerne i fokus hele vejen fra yngste tekniske disponent til Direktionen, siger Niels-Christian Emmertsen.

Yderligere information

  • Lægefaglig direktør Per Sabro Nielsen, tlf: 2134 9887
  • Speciallæge Niels-Christian Emmertsen, tlf: 5185 5001