Præhospitalets aktivitets- og servicemål

Regionsrådet har besluttet servicemål for ambulancekørsler og siddende patienttransport. De orienteres jævnligt om Præhospitalets aktivitetstal for at kunne følge udviklingen i blandt adnet responstider.

Servicemålene er for regionen som helhed, men for løbende at kunne følge og tilpasse aktiviteten, så borgerne får den bedst mulige service, opgøres responstiderne også på både kommuneniveau og på postnummerniveau.  

Find nyeste rapporter under dagsordenspunkter til regionsrådet. Følg link nedenfor:

Servicemål i Region Midtjylland

I Region Midtjylland har regionsrådet vedtaget at:

  • 75 % af A-kørsler skal være fremme inden for 10 minutter
  • 92 % af A-kørsler skal være fremme inden for 15 minutter
  • 98 % af A-kørsler skal være fremme inden for 20 minutter
  • 60 % af B-kørsler skal være fremme inden for 15 minutter
  • 75 % af B-kørsler skal være fremme inden 20 minutter

Nyeste brugerundersøgelser

Akuthjælp i Region Midtjylland

Præhospitale enheder
Find kort over placeringen af akutmodtagelser, udgangspunkterne for ambulancer, akutlægebiler og akutlægehelikopter.

Hjerteløberordningen
Læs mere og meld dig som hjerteløber, hvis du vil hjælpe med at redde liv.

Præhospitalets presserum
Præhospitalet hjælper gerne pressen og vi bestræber os på at besvare henvendelser så hurtigt som muligt.