Præhospitalets aktivitets- og servicemål

Regionsrådet har besluttet servicemål for ambulancekørsler og siddende patienttransport. De orienteres jævnligt om Præhospitalets aktivitetstal for at kunne følge udviklingen i blandt adnet responstider.

Servicemålene er for regionen som helhed, men for løbende at kunne følge og tilpasse aktiviteten, så borgerne får den bedst mulige service, opgøres responstiderne også på både kommuneniveau og på postnummerniveau.  

Find rapporter under dagsordenspunkter til regionsrådet. Følg link nedenfor:

Ældre rapporter, åbn pdf filer:

Servicemål i Region Midtjylland

I Region Midtjylland har regionsrådet vedtaget at:

  • 75 % af A-kørsler skal være fremme inden for 10 minutter
  • 92 % af A-kørsler skal være fremme inden for 15 minutter
  • 98 % af A-kørsler skal være fremme inden for 20 minutter
  • 60 % af B-kørsler skal være fremme inden for 15 minutter
  • 75 % af B-kørsler skal være fremme inden 20 minutter

Brugerundersøgelser

Den Danske Kvalitetsmodel

Kort fortalt om Præhospitalets aktivitetstal

     - slide på vej:-)