Få et indblik i Præhospitalet gennem blandt andet responstider, aktivitetstal, halvårsrapporter og brugerundersøgelser.

Kort fortalt om Præhospitalets aktivitetstal

     - slide på vej:-)

AMK-vagtcentralens aktivitetsredegørelser 

Brugerundersøgelser

 

Den Danske Kvalitetsmodel

Servicemål i Region Midtjylland

I Region Midtjylland har regionsrådet vedtaget at:

75 % af A-kørsler skal være fremme inden for 10 minutter

92 % af A-kørsler skal være fremme inden for 15 minutter

98 % af A-kørsler skal være fremme inden for 20 minutter

 

60 % af B-kørsler skal være fremme inden for 15 minutter

75 % af B-kørsler skal være fremme inden 20 minutter