Regionsrådet har vedtaget en række servicemål for ambulancekørsler, kørsler med liggende/hvilende sygetransport samt siddende patienttransport. 

Servicemålene gælder for regionen som helhed. Præhospitalet opgør dog også responstiderne på både kommune- og postnummerniveau, så vi kan følge udviklingen.

Præhospitalet rapporterer løbende til Regionsrådet. Du kan fx se responstiderne i Region Midtjylland i rapporterne til regionsrådet.

Servicemål i Region Midtjylland

  • 75 % af A-kørsler skal være fremme inden for 10 minutter
  • 92 % af A-kørsler skal være fremme inden for 15 minutter
  • 98 % af A-kørsler skal være fremme inden for 20 minutter
  • 55 % af B-kørsler skal være fremme inden for 15 minutter
  • 70 % af B-kørsler skal være fremme inden 20 minutter

Nyeste brugerundersøgelser