Kontorchef   

Malene Gros Poulsen
Mobil: 29657593
Mail: malene.gros.poulsen@ph.rm.dk

Hent foto i høj opløsning
Fotograf: Niels Aage Skovbo

 

Administrationen understøtter afdelingsledelserne og hospitalsledelsen i forhold til den daglige drift og udviklingsinitiativer.

Administrationen varetager derfor en bred vifte af opgaver inden for blandt andet økonomi, kvalitetsarbejde, kommunikation og it.